انگلیسی مثل آب خوردن

چند اصطلاح و عبارت مهم و ضروری روزمره انگلیسی

دیدن این کلیپ از آپارات:

 دیدن این کلیپ از یوتوب: