انگلیسی مثل آب خوردن
عبارتها و اصطلاحات و مکالمه در مورد انواع بوها و عطرها در انگلیسی

عبارتها و اصطلاحات و مکالمه در مورد انواع بوها و عطرها در انگلیسی 🇬🇧🇺🇸 What’s that smell?این چه بویست؟.Can you smell something burning?بوی سوختنی حس می کنی؟....

کلمه ها و عبارتهای مربوط به جوش و جوش ترکاندن در انگلیسی با معنی و کاربرد به فارسی

کلمه ها و عبارتهای مربوط به جوش و جوش ترکاندن در انگلیسی با معنی و کاربرد به فارسی.pimpleجوش/ جوش درآوردن.Acneجوش صورت و پوست،غرور جوانى.blackhead...

فرق بین و کاربرد Thank God / Thanks God در انگلیسی

فرق بین و کاربرد Thank God / Thanks God  در انگلیسی 🇺🇸🇬🇧  .این هم یکی از اشتباهات رایج در بین زبان آموزان.هر دو عبارت درست اند ولی معنای هر کدام متفاوت استThank God...

مکالمه و صحبت در مورد سلامت و بیماری در انگلیسی

مکالمه و صحبت در مورد سلامت و بیماری در انگلیسیTalking About Health and Illness in English .Asking about health...

جملات و عبارتهای کاربردی و اساسی با لغت For در انگلیسی به فارسی

جملات و عبارتهای کاربردی و اساسی با لغت For در انگلیسی به فارسی Good for you.خوش بحال توFry an egg for me.یک تخ...

جملات عبارت ها و اصطلاحات کاربردی با لغت اساسی About در انگلیس

جملات عبارت ها و اصطلاحات کاربردی با لغت اساسی About در انگلیس ...

کاربرد اصطلاح و عبارت کاربردی Deep down در انگلیسی واقعی

کاربرد اصطلاح و عبارت کاربردی Deep down در انگلیسی واقعیاحتمالا" خیلی دیده اید و یا شنیده ایید که از این عبارت در ...

تفاوت بین Too و So در زبان انگلیسی

تفاوت بین Too و So در زبان انگلیسی و اشتباهات متداول در به کار بردن آنها ...

لیست کامل 4000 پر استفاده ترین لغات در انگلیسی همراه با معنی فارسی

لیست 4000 پراستفاده ترین لغات در انگلیسی همراه با معنی فارسی تو...

عبارتها و اصطلاحات انگلیسی برای دلیل تاخیر

عبارتهای انگلیسی برای وقتی که بخواهید دلیل تاخیر خود را بیان کنیدI couldn't g...

انواع عبارت ها و اصطلاحات "تا حالا" در انگلیسی

انواع  "تا حالا" در انگلیسی──Till nowمثال:He hasn't called till nowتا حالا زنگ نزده──...

اصطلاحات عمومی و تخصصی آرایشی بهداشتی در انگلیسی به فارسی

اصطلاحات عمومی و تخصصی آرایشی بهداشتی در انگلیسی به فارسیAnti acneآنتی آکنه، ضد جوش آنتی آکنه، ضد جوش...