انگلیسی مثل آب خوردن

کاربرد جامع would در زبان انگلیسی
.
کاربرد اول: درخواست مودبانه
مـــــــثال:
Would you please close the door?
ميشه لطفا" در رو ببندي؟
.
Would you please complete this assignment for Tuesday?
ميشه لطفا" اين سند رو براي سه شنبه تكميل كني؟
.
=======================
کاربرد دوم would :
سوال از کسی در مورد انجام کاری
مـــــــثال:
Would you help me review for the chemistry exam?
ميشه براي مرور امتحان شيمي كمكم كني.
.
Sure. I would be happy to help you review for it.
حتما، خوشحال ميشم بيتونم كمكت كنم كه مرورش كني
.
=======================
کاربرد سوم would :
عادت همیشگی در زمان گذشته
.
مـــــــثال:
When I was in elementary school, we would sing every afternoon, and I would sing as loudly as I could.
.وقتي من مدرسه ابتدايي بودم هر روز بعد از ظهر (آواز)ميخونديم و من به بلندي ايي كه ميتونستم ميخوندم.
=======================
کاربرد چهارم would :
گذشته will در نقل قول غیر مستقیم
.
مـــــــثال:
Tim says, “I’ll see you later”.
تيم ميگه: بعدا" مي بينمتون.
Tim said he would see us later.
تيم گفت: بعدا" ما را خواهد ديد
.
=======================
کاربرد پنجم would
نتیجه شرط
.
مـــــــثالز:
******شرطي نوع دوم******
If I were rich, I would take a long vacation.
اگه پولدار بودم، يه مسافرت طولاني ميرفتم
.
If I won the lottery, I would travel the world.
اگه لاتاري رو ببرم؛ كل دنيا رو سفر خواهم كرد
.
******شرطي نوع سوم******
If I had had enough money, I would have taken a long vacation.
اگه پول به اندازه ي كافي داشتم يه مسافرت طولاني ميرفتم
.
If I had worked harder, I would have passed the test.
اگر سخت تر كار ميكردم؛ تست رو پاس ميكردم
.
=======================
كاربرد ششم would
تجسم موقعيت هاي غير واقعي:
مـــــــثالز:
I would love to visit New York.
دوست دارم نيويوزك رو ببينم
.
She would like to be professional footballer.
او دوست داره كه يه فوتباليت حرفه اي باشه
.
We would go, but we are too busy.
بايد بريم؛ اما سرمون شلوغه
.
=======================
كاربرد هفتم would منفي
سر باز زدن از انجام كاري:
مثال:
I asked him if I could borrow his car, but he wouldn't lend it to me.
من ازش خواستم كه اگه ميتونم ماشينش رو قرض بگيرم،
اما او ماشينش را به من قرض نداد.
.
مثال و يا رونويسي از مثالها فراموشتون نشه 
لغت هاي جديد چي ياد گرفتيد از اين پست؟؟؟؟
.
.
دوستان براي شروع و يا ادامه يادگيري:
براي تقويت قواي شنيداري و صحبت كردن
مجموعه‌ آموزشی مکالمه مثل آب خوردن
براي استفاده در موبايل و تبلت و كامپوتر
از سطح مبتدي تا متوسط
توضيحات بيشتر: 
http://goo.gl/UsOQtl
-----------------------------
مجموعه هاي آموزشي انگليسي مثل آب خوردن رو هم از دست نديد:
تخفيف ويژه هم داره:
اطلاعات بيشتر و دانلود نمونه هاي رايگان:
http://goo.gl/sTu6bA