انگلیسی مثل آب خوردن

پسوند ness به صورت كامل 
.
اين پسوند براي اضافه كردنِ يك ويژگي و يا حالت به كلمه استفاده ميشه
.
biliousness
ناخوشى زردابى
wantonness
بازيگوشى ،لاقيدى
manliness
مردانگی
Guinness
گینس
faithfulness
وفاداری
freshness
طراوت
wretchedness
بدبختى
trimness
اراستگى 
abruptness
تندى ،شدت لحن
aggressiveness
پرخاشگری
righteousness
عدالت
attentiveness
توجه
craftiness
مکاری
fastness
ثبات
fieriness
اتش مزاجى ،تندى ،سرکشى ،گرمى
genteelness
تربيت ،اصالت ،ادب
gratefulness
سپاسگزاری
greasiness
چربى ،روغنى بودن
haughtiness
غرور
humbleness
تواضع
indebtedness
بدهی
queasiness
حالت تهوع ،حالت قى
spaciousness
وسعت ،جادارى
squeamishness
نازک طبعى ،لطيف مزاجى
awareness
آگاهی
graciousness
رحمت و شفقت
bitterness
تلخی
braveness
شجاعت
brawniness
عضلانی بودن
briefness
ایجاز
brightness
روشنایی
cleanliness
پاکیزگی
cleverness
هوش و ذکاوت
coarseness
درشتی
consciousness
آگاهی
craziness
دیوانگی
drunkenness
مستی
emptiness
پوچی
firmness
ثبات و استحکام
fruitfulness
حاصلدهی
genuineness
اصالت
gloominess
تيرگى ،دلتنگى
healthiness
سلامت
promptness
سرعت
stubbornness
معاندت
tardiness
تاخیر ورود
awkwardness
ناراحتی
blandness
ملايمت
busyness
اشتغال
business
کسب و کار
carelessness
بی دقتی
cheeriness
سرزندگى
correctness
صحت
eyewitness
شاهدان عینی
fearlessness
شهامت و بی باکی
fierceness
شدت
forgiveness
بخشش
generousness
بخشندگي
greatness
عظمت
greediness
حرص. غریزه
happiness
شادی
hardness
سختی
hungriness
گرسنگي
massiveness
بزرگى ،جسامت
quickness
تندى ،زودى ،فوريت ،سرعت انتقال
rashness
بى ملاحظه گى ،تندى
roundness
گرد
shyness
کمرویی
foaminess
دماغه ،برجستگى
bigness
بزرگی
cheerfulness
شادی
illness
بیماری
lateness
تاخیر به دلیل اجرای
loneliness
تنهایی
sadness
غم و اندوه
smoothness
صافی
weakness
ضعف
witness
شاهد
harness
مهار
wilderness
بیابان
darkness
تاریکی
goodness
خوبی
sickness
بیماری
.
اميدواريم براتون مفيد باشه 
اگر دوست داريد بخش پيشوند و پسوندها ادامه داشته باشه؛ حمابت كنيد خب؛ لايك و كامنت و اشتراك 
.
.
بيش از 9000عبارت و اصطلاح و جمله
بسيار مفيد و موثر در يادگيري شما
همراه با روش استفاده و راهنماي تلفظ
در كتاب عبارتها و اصطلاحات و جملات انگليسي همراه با معني فارسي
اطلاعات بیشتر و دانلود نمونه رایگان:
http://goo.gl/n4kmWj
اگر اين آدرس با كليك كردن باز نشد؛ آدرس رو كپي و در مرورگرتون پيست كنيد.