انگلیسی مثل آب خوردن
تفاوت افعال Transitive با Intransitive فعل لازم و فعل متعدي
.
خب.... و اما بحث شیرین گرامر یا همون دستور زبان!
.
به این دوجمله دقت کنید:
She hits the ball.
He walks.
چه تفاوتی بین این دوجمله میبینید؟ 
بله، از لحاظ معنایی کاملا متفاوت هستند ولی بحث معنا رو کنار بگذارید و به ساختار دستوری اون دقت کنید. حالا چه تفاوتی میبینید؟
.
همانطور که مشهوده، در جمله ی اول بعد از فعل hits
یک کلمه ای دیگه اومده ولی در جمله ی دوم بعد از فعل walks
هیچ کلمه ای نداریم. 
پس می تونیم بگیم که افعال به طور کلی در زبان انگلیسی به دو دسته تقسیم میشن: 
افعالی که بعد از اون ها باید کلمه ای قرار بگیره تا معنا پیدا کنند و افعالی که بعد از اون ها، نیاز مبرمی به وجود کلمه ای دیگه ای نیست.
.
حالا یکم قضیه رو میخوایم پیچیده تر کنیم و به کلمه ای بپردازیم که بعد از فعل قرار میگیره.
Transitive verbs:
She gave the pen to me.
در این جمله، بعد از فعل gave
کلمه ای قرار گرفته که کار روی اون انجام شده که مفعول object
نامیده میشه. 
نتیجه این میشه که وقتی بعد از فعل، نیاز به وجود مفعول داریم، اون فعل transitive 
نامیده میشه. به مثال های زیر دقت کنید:
She writes a letter.
She brings the flowers.
-------------------------------
Intransitive verbs:
He smiles.
در این جمله، بعد از فعل smile
هیچ کلمه ای وجود نداره که کاری روش انجام بشه. پس این فعل Intransitive نامیده میشه
یعنی بعد از این فعل، نیازی به آوردن هیچ کلمه ای به منظور معنادار کردن جمله نیست. به مثال های زیر دقت کنید:
He dives.
He comes. 
----------------------------------------
تشخیص transitive و intransitive 
برای تشخیص این دو نوع فعل میتونید از یک پرسش ساده استفاده کنید که این پرسش چیزی شبیه به پرسش های زیر میشه:
Do we smile or do we smile something?
Do we sit or do we sit something?
Do we fall or do we fall something?
Do we throw or do we throw something?
Do we find out or do we find out something?
Do we break or do we break something?
پاسخ شما به سه تا سوال اول بدون استفاده از something 
و به سه جمله دوم با استفاده از something 
خواهد بود و این نشون میده که سه تا فعل اول intransitive 
و سه تای آخر transitive 
هستند. به همین راحتی!
.
حالا شما به من بگید که فعل go 
از چه نوعی است؟ 
میتونید از همون روش تشخیص استفاده کنید و حدستون رو بگید 
.
A list of intransitive verbs: 
agree
appear
arrive
become
belong
collapse
consist of
cost
depend
die
disappear
emerge
exist
fall
go
happen³
have¹
inquire
knock (sound)
laugh
lie (recline or tell untruth)
live
look
last (endure)
occur
remain
respond
rise
sit
sleep
stand
stay
swim
vanish
wake²
wait

Forough
---------------------------
کتاب الکترونیکی آموزش گرامر مثل آب خوردن
بياني ساده و روان، همراه با توضيح فارسي
و مثال و ترجمه فارسي
از سطح مبتدي تا متوسط
توضيحات بيشتر: 
http://goo.gl/Dy74yM