انگلیسی مثل آب خوردن

Lesson 15


Adverbs of frequency

Adverbs of Frequency are Adverbs of Time that answer the question "How frequently?" or "How often?". They tell us how often something happens. Here are some examples:

 1. daily, weekly, yearly
 2. often, sometimes, rarely

You probably see a difference between a) and b) above. With words like daily we know exactly how often. The words in a) describe definite frequency. On the other hand, words like often give us an idea about frequency but they don't tell us exactly. The words in b) describe indefinite frequency.

Adverbs of definite frequency

Examples:

 • hourly, daily, weekly, monthly, yearly
 • every second, once a minute, twice a year
 • once, twice, once or twice, three times

Adverbs of definite frequency, like all adverbs of definite time, typically go in END position. Look at these examples:

 • Most companies pay taxes yearly.
 • The manager checks the toilets every hour.
 • The directors meet weekly to review progress.


Sometimes, usually for reasons of emphasis or style, some adverbs of definite frequency may go at the FRONT, for example:

 • Every day, more than five thousand people die on our roads.


Adverbs of indefinite frequency


Examples:

 • never, seldom, sometimes, often, always

Adverbs of indefinite frequency mainly go in MID position in the sentence. They go before the main verb (except the main verb "to be"):

 • We usually go shopping on Saturday.
 • I have often done that.
 • She is always late.

Occasionally, sometimes, often, frequently and usually can also go at the beginning or end of a sentence:

 • Sometimes they come and stay with us.
 • I play tennis occasionally.

Rarely and seldom can also go at the end of a sentence (often with "very"):

 • We see them rarely.
 • John eats meat very seldom.

 

درس پانزدهم
قیدهای تکرار

قیدهای تکرار قیدهای زمانی هستند که در جواب سوالهای "چگونه اغلب؟" و یا" هر چند وقت یکبار؟" به کار برده میشوند. آنها به ما میگویند که هر چندوقت یک بار چیزی اتفاق می افتد. در زیر چند مثال میبینید.

 1. daily, weekly, yearly
 2. often, sometimes, rarely

ترجمه:a. روزانه، هفتگی، سالانه
b. اغلب، بعضی اوقات، به ندرت

احتمالا در گروه a و b تفاوتی میبینید. با کلماتی مانند daily ما دقیقا میدانیم چند وقت یک بار (چیزی اتفاق می افتد). کلمات گروه a تشریح کننده ی تکرارهای قطعی و صریح هستند. از طرف دیگر کلماتی مانند often به ما ایده ای در مورد تکرار یک واقعه میدهند اما نه به صورت قطعی. این کلمه و کلمات ذکر شده در گروه b تشریح کننده ی تکرارهای غیرقطعی و غیر صریح هستند.

قیدهای تکرار قطعی
مثال:

 • hourly, daily, weekly, monthly, yearly
 • every second, once a minute, twice a year
 • once, twice, once or twice, three times

این قیدها مانند تمام قیدهای قطعی زمان غالبت در آخر جمله قرار میگیرند. به این مثالها توجه کنید:

 • Most companies pay taxes yearly.
 • The manager checks the toilets every hour.
 • The directors meet weekly to review progress.


بعضی اوقات برای تاکید بیشتر یا ستایل، بعضی از این قیدها ممکن است در اول جمله قرار بگیرند برای مثال

 • Every day, more than five thousand people die on our roads.قیدهای تکرار غیرقطعی

مثال:

 • never, seldom, sometimes, often, always

قیدهای تکرار غیر قطعی معملولا در وسط جمله قرار میگیرند. قبل از فعل اصلی -به استثنای افعال to be-

 • We usually go shopping on Saturday.
 • I have often done that.
 • She is always late

این کلمات میتوانند در ابتدا و یا انتهای یک جمله قرار بگیرند.Occasionally, sometimes, often, frequently and usually

 • Sometimes they come and stay with us.
 • I play tennis occasionally.

کلمات rarely و seldom میتوانند در انتهای یک جمله قرار بگیرند (معمولا همراه با very)

 • We see them rarely.
 • John eats meat very seldom
مهمترین فعل های انگلیسی یا افعال اساسی انگلیسی با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال

مهمترین فعل های انگلیسی یا افعال اساسی انگلیسی با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال در این ویدیو یکصد مورد 100 فعل ضروری از مهمترین و اساسی ترین افعال ا...

اعضای خانواده و فامیل در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ

اعضای خانواده و فامیل در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ در این پست و در سایت انگلیسی مثل آب خوردن به صورت کامل به معرفی تمامی لغات ضروری اعضای خانواده و...

فرق بین و کاربرد job, work, career, employment در انگلیسی

فرق بین و کاربرد job, work, career, employment در انگلیسی بسیاری از ...

قربون صدقه رفتن در انگلیسی و عبارت های عشقولانه و محبت آمیز در انگلیسی 2

قربون صدقه رفتن در انگلیسی و عبارت های عشقولانه و محبت آمیز در انگلیسی 2  هر زبانی مجموعه ای از نام های مستعار شیرین یا عاش...

یادگیری انگلیسی با داستان الاغ کشاورز متن انگلیسی با ترجمه فارسی

یادگیری انگلیسی با داستان الاغ کشاورز با متن انگلیسی و ترجمه فارسی در این ویدیو داستان  انگلیسی آموزنده و جالب  الاغ کشاورز یا به انگلیسی The Farmer's...

صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی برای توصیف افراد اشیا موقعیت ها وضعیت ها

  صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی برای توصیف افراد اشیا موقعیت ها وضعیت ها از صفر تا صد در این درس و در این ویدیو مهمترین و ضروری تر...

یکصد 100 فعل حیاتی و ضروری انگلیسی با معنی و تلفظ درست با مثال کاربردی

  فعلهای اساسی انگلیسی به فارسی (صد 100 مورد) با مثال و ترجمه به فارسی لیست فعلهای مهم  و پرتکرار که در این ویدیو یکجا جمع شده اند، به شدت د...

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید در این ویدیو مهمترین و کاربردی ترین جملات انگلیسی روزمره که برای هر زبان آموز در مسیر یادگی...

سیصد 300 فعل حیاتی و مهم انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی

سیصد 300 فعل حیاتی و مهم انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی در سایت انگلیسی مثل آب خوردن Easy Peasy English فعلهای اساسی انگلیسی به فارسی (سیصد 300 مورد) با...

داستان انگلیسی یک لیوان شیر با متن انگلیسی و ترجمه فارسی و تلفظ صوتی

  داستان انگلیسی یک لیوان شیر با متن انگلیسی و ترجمه فارسی و تلفظ صوتی ...

جملات ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی برای جواب عذرخواهی با روش انگلیسی مثل آب خوردن

  جملات ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی برای جواب عذرخواهی با روش انگلیسی مثل آب خوردن در زندگی روزمره انگلیسی موقعیتهای بسیاری پیش میاد که باید ...

جملات و اصطلاحات کوتاه انگلیسی روزمره با معنی فارسی و تلفظ انگلیسی مثل آب خوردن

  جملات کوتاه انگلیسی روزمره با معنی فارسی و تلفظ در این درس مهم، 150 مورد از جملات کوتاه انگلیسی با معنی فارسی که مهمترین جملات کوتاه انگلی...

جمله سازی انگلیسی با لغت اساسی Should در انگلیسی به فارسی و جملات ضروری روزمره مثال

جمله سازی انگلیسی با لغت اساسی Should در انگلیسی به فارسی و جملات ضروری روزمره مثال در این درس جمله سازی انگلیسی و جملات ضروری و کاربردی با لغت اساسی ...

یادگیری مکالمه انگلیسی در 20 روز با درسهای رایگان آموزش زبان انگلیسی به فارسی

یادگیری مکالمه انگلیسی در 20 روز با درسهای رایگان آموزش زبان انگلیسی به فارسی در سری درسهای آموزش مکالمه انگلیسی در 20 روز، در انگلیسی مثل آب خوردن؛ د...

جمله سازی در زبان انگلیسی با زمان های زبان انگلیسی با مثال قانون اصلی جمله انگلیسی

جمله سازی در زبان انگلیسی با زمان های زبان انگلیسی با مثال قانون اصلی جمله svo  یا svc انگلیسی در یادگیری زبان انگلیسی و جمله سازی در زبان انگلیسی با ...

زیباترین و قشنگترین کلمه های پرکاربرد انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ

زیباترین و قشنگترین کلمه های پرکاربرد انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ زیباترین و قشنگترین کلمات ...

یادگیری انگلیسی با داستان مادر من یک چشم داشت با متن انگلیسی و معنی فارسی

یادگیری انگلیسی با داستان مادر من یک چشم داشت با متن انگلیسی و معنی فارسی ...

قبل از هر کاری این 1500 لغت ضروری و مهم انگلیسی رو یاد بگیر

قبل از هر کاری این 1500 لغت ضروری و مهم انگلیسی رو یاد بگیر در این درس 1500 لغات یا واژگان_انگلیسی اساس...

کاملترین لیست افعال بی قاعده با معنی فارسی Irregular Verbs List

کاملترین لیست افعال بی قاعده با معنی فارسی Irregular Verbs List کاملترین لیست افعال بی‌قاعده  Irregular Verbs List افعالی هستند که: شکل گذشته و سوم آن...

تفاوت و موارد کابرد های متفاوت Make و Do در زبان انگلیسی

تفاوت و موارد کابرد های متفاوت Make و Do در زبان انگلیسی با مثال و ترجمه فارسی فعل Make به معنای تولید کردن و خلق کردن در انگلیسی به کار می رود،در حالیکه فعل Do...

جملات و عبارتهای ضروری برای تایید حرف طرف مقابل در انگلیسی که باید بلد باشید!

جملات و عبارتهای ضروری برای تایید حرف طرف مقابل در انگلیسی که باید بلد باشید! Exactly!دقیقا"!.That's true!درسته!.You're right!حق با توست!....