انگلیسی مثل آب خوردن

Can and Be able to
Can وقتی به کار می رود که امکان انجام کاری به خاطر مهیا بودن شرایطش وجود دارد. مثلا در جمله زیر Tom می تواند جعبه ی سنگین را بلند کند زیرا او قوی است.
Tom is strong. He can lift that heavy box.
در حالت منفی از cannot یا can’t استفاده می کنیم.
توجه: can not اشتباه می باشد و باید سرهم نوشته شود نه جدا از هم.
Dogs can bark, but they cannot/can’t talk.
--------------------------------------------------
استفاده از be able to در حال ساده همراه با am, is, are غلط نیست ولی غیر معمول است و بیشتر با افعال کمکی دیگری به کار می رود از قبیل:
Tom will be able to lift that box.
Tom may be able to lift that box.
Tom should be able to lift that box.
.Tom used to be able to lift that box
نکته: وقتی used to  در جمله می آید یعنی در گذشته میتونست فلان کارو (بلند کردن جعبه سنگین و . . . ) انجام بده ولی در حال جاضر دیگه نمیتونه (حالا به هر دلیلی).
پس اگر کسی گفت Tom is able to . . .  نمیشه بهش گفت جمله ات غلطه مخصوصا در مکالمه که اصلا این چیزها خیلی مطرج نیست ولی بهتره خودمون رو عادت بدیم که این جور جمله ها رو به کار نبریم چون خود انگلیسی زبان ها هم معمولا به کار نمی برند.