انگلیسی مثل آب خوردن

حروف تعریف مبهم a و indefinite articles a & an) an)

 

حروف تعریف کابرد گسترده ای در زبان انگلیسی دارند و بخشی از جملات می باشند. این حروف به دو دسته مبهم(indefinite) و غیرمبهم(definite) تقسیم بندی می شوند. در این بخش به معرفی حروف تعریف مبهم a و an می پردازیم.

 

حروف تعریف a  و an در موارد زیر به کار می روند:

 

1) قبل از اسامی قابل شمارش مفرد که معنی یک را می دهد. این مورد قبل از اسامی غیرقابل شمارش به کار نمی رود.

 

 (نروژ یک کشور هست.) .Norway is a country

 

2) An قبل از کلمه ای که با حرف صدادار(a, e, u, i, o) شروع می شود به کار می رود. اگر کلمه ای با "h" یا "u" شروع شود با توحه به صدای آن می تواند هم a  و هم an به کار برد.

 

an uncle                           a home

 

a university                       an hour

 

در مثالهای آمده چون university به صورت "یونیورسیتی" و نه "آنیورسیتی" تلفظ می شود حرف تعریف a به کار می برد. در مورد hour هم چون h تلفظ نمی شود به جای a از an استفاده شده است.

 

3) در یک گزاره عمومی.

 

 .An island is a body of land surrounded by water

 

(خشکی بخشی از زمین هست که توسط آب احاطه شده است.)

 

4) برای معرفی فاعلی که قبلا تعریف نشده است و در واقع شناخته شده نیست.

 

(من یک مار خطرناک را کشتم.) .I killed a dangerous snake

 

5) همراه با عبارات عددی.

 

(یک جفت) a dozen         (یک جفت) a couple         (پنجاه مایل در ساعت) fifty miles an hour

 

6) همراه با اسامی شغل ها.

 

(او یک مهندس است.) .He is an engineer

 

(او یک زیست شناس است.) .She is biologist