انگلیسی مثل آب خوردن

تاریخ و ماه ها در زبان انگلیسی (date and months in English language)

January: ژانویه                           February: فوریه                       March: مارس

 

April: آوریل                                May: می                               June: ژوئن

 

July: جولای                              August: آگوست                       September: سپتامبر

 

October: اکتبر                          November: نوامبر                     December: دسامبر

 

حال تعداد روزهای ماه های میلادی را در قالب شعری برای شما می نویسیم:

 

,Thirty days has September

 

,April, June and November

 

All the rest have thirty-one

 

Excepting February alone

 

Which has but 28 days clear

 

.And 29 in each leap year

 

مضمون کلی شعر:

 

ماههای 30 روزه: سپتامبر, آوریل, ژوئن و نوامبر

 

ماههای 31 روزه: ژانویه, مارس, می, جولای, آگوست, اکتبر, دسامبر

 

ماه 28 روزه: فوریه (که در سالهای کبیسه 29 روزه است.)

 

حال نحوه نوشتن تاریخ را در انگلیسی بریتیش(British) و امریکن(American) بیان می کنیم:

 

در British:

 

3rd May 1998                    3.5.98

 

3 May 1998                     3/5/98

 

The third of May nineteen ninety eight.

 

May the third, nineteen ninety eight.

 

در American:

 

  May 3, 1998                  5/3/98

 

May third, nineteen ninety eight.