انگلیسی مثل آب خوردن

حروف بزرگ در زبان انگلیسی (capital letters in English language)

  

1- اولین حرف هر جمله:

 

This flower is pretty. (این گل زیباست)

 

The box is heavy. (این جعبه سنگین است)

 

Do you know him? (او را می شناسی؟)

 

It is expensive, but I'll take it. (آن گران است ولی می خرمش)

 

2- ضمیر "I":

 

I went to a restaurant last night. (من دیشب به رستوران رفتم)

 

When I was born, I had blue eyes. (وقتی متولد شدم چشمان آبی داشتم)

 

3- اسامی افراد و حیوانات خانگی:

 

David and Maria are friends. (دیوید و ماریا دوست هستند)

 

Mr. Miller is our teacher. (آقای میلر معلم ما هست)

 

John has a pet named Fluff. (جان یک حیوان خانگی به نام فلاف دارد)

 

4- محل های خاص و مشخص (شهر، کشور، ایالت، خیابان، پارک، مدرسه، ...):

 

They live in New York City. (آن ها در نیویورک زندگی می کنند)

 

Peter is from England. (پیتر اهل انگلیس است)

 

I go to Farabi School. (من به مدرسه فارابی می روم)

 

5- روزهای هفته:

 

Saturday – Sunday – Monday – Tuesday – Wednesday – Thursday – Friday

 

6- ماه های سال:

 

My birthday is in the month of April. (تولد من در ماه آوریل هست)

 

The first month of the year is January. (ماه اول سال ژانویه هست)

 

7- نام روزهای تعطیل و ایام خاص:

 

I went to a party on Valentine's Day. (من به یک جشن در روز ولنتاین رفتم)

 

          Children play on Halloween. (بچه ها در جشن هالووین بازی می کنند)