انگلیسی مثل آب خوردن

برخی نکات مهم مکالمه و گرامر

وَند ها: بخشهایی هستند که به اول، وسط یا آخر کلمه افزوده شده و کلمه ای با معنای جدید می سازند. وند ها بر سه نوعند: پیش وند، میان وند و پس وند.
پیش وَند (Prefix) : با افزودن به ابتدای کلمه، فقط معنای کلمه را تغییر می دهند ولی نقش دستوری آن را عوض نمی کنند. مثلاً happy به معنی “خوشحال” یک صفت است. با افزودن پیش وند un به ابتدای آن تبدیل به unhappy شده و معنی “ناراحت و غمگین” را می دهد اما همچنان در نقش یک صفت باقی می ماند.
پس وَند (Postfix) : به انتهای کلمه اضافه شده و ضمن تغییرمعنی، نقش دستوری کلمه را عوض می نماید. مثلاً work به معنی “کارکردن” یک فعل است و با افزودن er به انتهای آن تبدیل به worker شده که به معنی “کارگر” بوده و یک اسم فاعل محسوب می شود.
توجه مهم: در هرزبانی استثنائاتی وجود دارد مثلاً “نا” در کلمه ی “نانوا” اصلاً مفهوم منفی کننده ندارد و جزو خود کلمه است. در زبان لاتین هم “Un” در کلمه ی “Understand” جزو خود کلمه است و پیش وند منفی کننده محسوب نمی شود.
پیش وَندهای بیانگر تعداد
Uni = یک، یکی، متحد، یگانه، یکدست
uni + directional = یک طرفه، یک جهتی
uni + form = یک دست، یک شکل
universal = جهانی، فراگیر، همه گیر
uni + code = کدهای یکدست، کد یکسان
union = اجتماع، انجمن
united = متحد، واحد
Multi = چند، چند تایی، چندگانه
multi + media = چندرسانه ای
multi + user = چند کاربره
multi + tasking = چند وظیفگی
multi + processing = چند پردازشی
multi + programming =چندبرنامه ای
multi + boot = راه اندازی چندگانه
multi + purpose = چند منظوره
Mono = یک، یکی، تک
monochrome = تک رنگ
monolog = تک صدایی، صحبت یک نفره
Bi = دو، دوتایی، دوگانه
bi + directional = دوطرفه، دوجهتی
bi + lingual = دوزبانه
binary = دودویی
bi + cycle = دوچرخه
bi + conditional = دوشرطی
monopoly = انحصار، امتیاز انحصاری
POLY = چند، چند تا، بیش از دوتا
poly + gone = چند ضلعی
Tri = سه، سه تایی
tri + angle = سه گوشه، مثلث
tripod = سه پایه
Semi = نیم، نصف
semi + conductor = نیمه هادی، نیمه رسانا
semi + final = نیمه نهایی
semi + colon = نقطه ویرگول، نیمه ی کولون
پیش وَندهای منفی کننده
Un
un + link = جداسازی
un + able = ناتوانی، قادرنبودن
un + lock = بازکردن، ارحالت قفل خارج شدن
un + known = ناشناخته، نامعلوم
(مثال موارد استثناء : درک، فهمیدن = understand )
Dis
dis + connect = قطع شدن
dis + cover = کشف شدن، رو شدن
dis + able = ناتوان، غیر فعال
dis + agree = مخالف، ناموافق
(مثال موارد استثناء : نمایش، نشان دادن = display )
In
in + visible = رمزگشایی، از رمز خارج ساختن
in + direct = غیر مستقیم
in + active = غیرفعال، راکد
(مثال موارد استثناء : اختراع، ابداع = invent )
De
de + coder = رمزگشایی، از رمز خارج ساختن
de + compress = از حالت فشرده خارج ساختن، باز کردن
de + bug = اشکال زدایی، رفع خطا
(مثال موارد استثناء : حذف، پاک کردن = delete )
Non
non + impact = غیر ضربه ای
non + deterministic = غیر قطعی، نامعین
Anti
anti + virus = ضد ویروس، ویروس کش
anti + static = ضد الکتریسیته ساکن
anti + shock = ضد ضربه، مقاوم در برابر ضربه
Ir
ir + regular = بی قاعده، نامنظم
Im
im + possible = غیر ممکن، ناممکن
im + polite = بی ادب، بی نزاکت
(مثال موارد استثناء : تصورکردن، فرض کردن = imagine )
پیش وَندهای دیگر
Co = همکاری، مشارکت
co + processor = کمک پردازنده
co + worker = همکار
co + operative = تعاونی، مشارکت
(مثال موارد استثناء : جمع آوری، گردآوری = collect )
Re =انجام مجدد یک عمل
re + form = دوباره شکل دادن، اصلاح
re + enter = ورود مجدد، دوباره وارد نمودن
re + usable = قابل استفاده مجدد
re + start = شروع دوباره، راه اندازی مجدد
(مثال موارد استثناء : ناحیه، منطقه = region )
Tele = دور، از راه دور
tele + work = کار از راه دور، کار از طریق دفاتر اینترنتی
tele + vision = تلویزیون، دیدن از راه دور
tele + communication = ارتباطات از راه دور
پس وَندهایی که از بن فعل یا اسم، اسم فاعل می سازند
or
connect + or = اتصال دهنده، رابط
process + or = پردازشگر، پردازنده
separate + or = جدا کننده، سوا کننده
sense + or = حس گر، حس کننده
operate + or = اپرانور، کاربر، عملگر
er
compute + er = محاسبه کننده، رایانه
play + er = پخش کنده، بازیگر
use + er = کاربر، استفاده کننده
repeat + er = تکرار کننده، تقویت کننده
programm + er = برنامه نویس
(مثال موارد استثناء : تابستان = summer )
ian
music + ian = موسیقی دان، آهنگ ساز
technic + ian = تکنیسین، کاردان
ist
football + ist = فوتبالیست، بازیگر فوتبال
separate + ist = جدایی خواه، جدایی طلب
پس وَندهای منفی کننده
free
hands + free = بدون استفاده از دست
oil + free = بدون روغن، بی چربی
toll + free = بدون مالیات، معاف از عوارض
less
wire + less = بی سیم
end + less = بی انتها، بی پایان
home + less = بی خانمان، آواره
base + less = بی اساس، بی پایه، پوچ
rest + less = بی قرار، ناآرام
پس وَندهایی که با افزودن به یک اسم یا فعل، صفت می سازند
able (قابلیت)
port + able = قابل حمل
erase+able = پاک شدنی، قابل حذف
al
logic + al = منطقی
therm + al = حرارتی
digit + al = رقمی، عددی
پس وَندهایی که با افزودن به یک اسم یا صفت، فعل می سازند
ify
class + ify = دسته بندی، رده بندی
ize
computer + ize = کامپیوتری کردن، کامپیوتری شدن
custom + ize = سفارشی کردن، سفارشی شدن
category + ize = دسته بندی، گروه بندی

جملات پرکاربرد انگلیسی برای خداحافظی کردن در مکالمه روزمره انگلیسی

عبارت ها و اصطلاحات، هنگام خداحافظی در انگلیسی ✋✋ در این ویدیو جملات پرکاربرد انگلیسی برای خداحافظی کردن در مکالمه روزمره انگلیسی را خدمت شما بیان کرده ایم. جملات خاص و باکلاس و مخصوص انگلی...

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید

پرکاربردترین جملات مهم انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ که باید بلد باشید در این ویدیو مهمترین و کاربردی ترین جملات  انگلیسی  روزمره که برای هر زبان آموز ...

مکالمه انگلیسی در فرودگاه - جملات ضروری انگلیسی در پرواز و سفرهای هوایی با معنی فارسی و تلفظ

مکالمه انگلیسی در فرودگاه - جملات ضروری انگلیسی در پرواز و سفرهای هوایی با معنی فارسی و تلفظ در این ویدیو، ما با تمرکز بر روی مکالمات روزمره...

اسم میوه ها در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ

اسم انواع میوه ها در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ فارسی Fruits in English یادگیری اسامی میوه ها به انگلیسی جزو لغات بس...

یادگیری زبان انگلیسی با 250 فعل ضروری انگلیسی و جملات کاربردی انگلیسی مثال

  یادگیری زبان انگلیسی با 250 فعل ضروری انگلیسی و جملات کاربردی انگلیسی مثال در این درس لیست 250 افعال اساسی انگلیسی توسط تیم انگلیسی مثل آب خ...

بهترین روش یادگیری زبان و بهترین روش یادگیری ماندگار لغت های انگلیسی به فارسی

بهترین روش یادگیری زبان و لغت های انگلیسی به فارسی یکی از بهترین روش های یادگیری لغت های انگلیسی همین روش است.یادگیری واژگان یکی از بخش‌های حیات...

دریافت درآمد یوتوب کاملا" شفاف و قانونی، برای اولین بار در ایران

  دریافت درآمد یوتوب بصورت کاملا" شفاف و قانونی، برای اولین بار در ایران با توجه به رشد تولید کنندگان محتوا و کانال های یوتوب در ایران، یک ر...

یادگیری ‌آسان 700 کلمه بسیار پرتکرار در زبان انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی همراه با دانلود Pdf رایگان

یادگیری ‌آسان 700 کلمه بسیار پرتکرار در زبان انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی همراه با لیست لغات و دانلود Pdf رایگان ...

سوالات مهم انگلیسی روزمره با جواب - (100 پرسش با جواب) سوال و جواب یا مصاحبه انگلیسی با معنی فارسی

سوالات مهم انگلیسی روزمره با جواب - (100 پرسش با جواب) سوال و جواب یا مصاحبه انگلیسی با معنی فارسی در این درس مهمترین و اسا...

مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - یادگیری جملات مهم انگلیسی قبل از خواب | درس 7

مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - یادگیری جملات مهم انگلیسی قبل از خواب | درس 7 مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - در این سری از درسهای...

مهمترین فعل های انگلیسی یا افعال اساسی انگلیسی با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال

مهمترین فعل های انگلیسی یا افعال اساسی انگلیسی با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال در این ویدیو یکصد مورد 100 فعل ضروری از مهمترین و اساسی ترین افعال ا...

اعضای خانواده و فامیل در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ

اعضای خانواده و فامیل در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ در این پست و در سایت انگلیسی مثل آب خوردن به صورت کامل به معرفی تمامی لغات ضروری اعضای خانواده و...

فرق بین و کاربرد job, work, career, employment در انگلیسی

فرق بین و کاربرد job, work, career, employment در انگلیسی بسیاری از ...

قربون صدقه رفتن در انگلیسی و عبارت های عشقولانه و محبت آمیز در انگلیسی 2

قربون صدقه رفتن در انگلیسی و عبارت های عشقولانه و محبت آمیز در انگلیسی 2  هر زبانی مجموعه ای از نام های مستعار شیرین یا عاش...

یادگیری انگلیسی با داستان الاغ کشاورز متن انگلیسی با ترجمه فارسی

یادگیری انگلیسی با داستان الاغ کشاورز با متن انگلیسی و ترجمه فارسی در این ویدیو داستان  انگلیسی آموزنده و جالب  الاغ کشاورز یا به انگلیسی The Farmer's...

صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی برای توصیف افراد اشیا موقعیت ها وضعیت ها

  صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی برای توصیف افراد اشیا موقعیت ها وضعیت ها از صفر تا صد در این درس و در این ویدیو مهمترین و ضروری تر...

یکصد 100 فعل حیاتی و ضروری انگلیسی با معنی و تلفظ درست با مثال کاربردی

  فعلهای اساسی انگلیسی به فارسی (صد 100 مورد) با مثال و ترجمه به فارسی لیست فعلهای مهم  و پرتکرار که در این ویدیو یکجا جمع شده اند، به شدت د...

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید در این ویدیو مهمترین و کاربردی ترین جملات انگلیسی روزمره که برای هر زبان آموز در مسیر یادگی...

سیصد 300 فعل حیاتی و مهم انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی

سیصد 300 فعل حیاتی و مهم انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی در سایت انگلیسی مثل آب خوردن Easy Peasy English فعلهای اساسی انگلیسی به فارسی (سیصد 300 مورد) با...

داستان انگلیسی یک لیوان شیر با متن انگلیسی و ترجمه فارسی و تلفظ صوتی

  داستان انگلیسی یک لیوان شیر با متن انگلیسی و ترجمه فارسی و تلفظ صوتی ...

جملات ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی برای جواب عذرخواهی با روش انگلیسی مثل آب خوردن

  جملات ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی برای جواب عذرخواهی با روش انگلیسی مثل آب خوردن در زندگی روزمره انگلیسی موقعیتهای بسیاری پیش میاد که باید ...

جملات و اصطلاحات کوتاه انگلیسی روزمره با معنی فارسی و تلفظ انگلیسی مثل آب خوردن

  جملات کوتاه انگلیسی روزمره با معنی فارسی و تلفظ در این درس مهم، 150 مورد از جملات کوتاه انگلیسی با معنی فارسی که مهمترین جملات کوتاه انگلی...

جمله سازی انگلیسی با لغت اساسی Should در انگلیسی به فارسی و جملات ضروری روزمره مثال

جمله سازی انگلیسی با لغت اساسی Should در انگلیسی به فارسی و جملات ضروری روزمره مثال در این درس جمله سازی انگلیسی و جملات ضروری و کاربردی با لغت اساسی ...

یادگیری مکالمه انگلیسی در 20 روز با درسهای رایگان آموزش زبان انگلیسی به فارسی

یادگیری مکالمه انگلیسی در 20 روز با درسهای رایگان آموزش زبان انگلیسی به فارسی در سری درسهای آموزش مکالمه انگلیسی در 20 روز، در انگلیسی مثل آب خوردن؛ د...