انگلیسی مثل آب خوردن

ساختار/ جمله امری در انگلیسی: The Imperative Sentence
.
Think more, Talk less
بیشتر فکر کن, کمتر حرف بزن
.
چند تا از دوستان در کامنت ها پرسیده بودند که جمله ها و ساختار امری چطور ساخته میشه.
شاید بشه گفت که ساده ترین ساختار در انگلیسی، ساختار امری است.
.
جمله امری عبارتست از دستور/خواستن انجام کاری به/از مخاطب
.
برای ساخت جمله امری کافی است که فعل را در ابتدای جمله بیاوریم.
.
مثالز:
Think more
بیشتر فکر کن
.
Talk less
کمتر حرف بزن
.
نکته:
برای رعایت ادب، میتونید Please هم در ابتدا و یا انتهای جمله تون بیارید.
هنگام استفاده از please در انتهای جمله امری باید قبل از آن علامت کاما گذاشته شود.
.
Please think more
لطفا" بیشتر فکر کن
.
Think more, Please
بیشتر فکر کن، لطفا"
.
Please talk less and do more
لطفا" کمتر حرف بزن و بیشتر انجام بده
.
Please write an example in comment
لطفا" یک جمله در کامنت مثال بزنید
.
Please join us on our Telegram channel
لطفا" در کانال تلگرام ما عضو شوید.
.
همچنین در مورد ساختار نهی ؛ امر منفی

دقت داشته باشید که جمله امری فقط با Don’t  منفی و تبدیل به جمله نهی می شود.

مثال:

مثبت:امری:

.Write on the blackboard
روی تخته سیاه بنویس

منفی: نهی
.Don’t write on the blackboard
روی تخته سیاه ننویس