انگلیسی مثل آب خوردن

نکاتی در مورد Already

.
.
Already رو میشه “همین جوری هم” یا “الانش هم” معنی کرد.
.
مثال: the building already has cost me way too much money as it was supposed to

“این ساختمون همینجوریش هم خیلی بیشتر از اون چیزی که قرار بود ، برام هزینه برداشته.”
.

۱- یه کاربرد معروف دیگه ی already که حتما خیلیاتون باهاش اشنا هستین ، اینه که بگیم اتفاقی خیلی زود انجام گرفته به عبارتی یه جورایی اضهار تعجب می کنیم.

مثال: ?are you leaving already

“به این زودی داری میری؟
.
مثال: ?is it five (o’clock) already
 به این زودی (ساعت) ۵ شد؟
.
۲- واژه ی already (به صورت ɔ reddy – aw reddy) تو محاوره دوتا کاربرد خیلی رایجی هم داره که شاید خیلیاتون باهاش اشنا نباشین.

- یه کاربردش برای وقتیه به جمله مون یه شدت و هیجان خاصی بدیم! یا به عبارتی بگیم که کاری که از کسی خواستیمو باید سریع انجام بده.

مثال: Come on! Let’s go already

زودباش! بیا زود بریم.
.
مثال: what are you waiting for? There’s a lot to do. Get busy already

“ده معطل چی هستی؟ یه عالمه کار داریم. زودباش مشغول شو”

(wait از نظر لغوی یعنی منتظر شدن اما میشه باهاش مفهوم معطل شدن رو هم منتقل کرد.

مثال: sorry if I kept you waiting

ببخشید اگه معطلت کردم)
.
.
- کاربرد دوم already معادله با “yeah” یا “for sure”. در واقع برای “موافقت کردن” ، “قبول کردن” ، “پاسخ مثبت دادن” بکار میره. این اصطلاح در واقع کوتاه شده همون عبارت معروف I know already و you know already ـه.

?A: would you like some more coffee
!B: already

A: یکم دیگه قهوه میل داری؟
B: معلومه!
.
!A: your son is so bright! Knock on wood
!B: Already
A: بزنم به تخته! پسرت خیلی باهوشه!
B: معلومه!