انگلیسی مثل آب خوردن

نکات گرامری: سوالات کوتاه در انتهای حمله

 

نكته هاي گرامري زبان انگليسي

 

  Question tag 
سؤالي کوتاه با People – crowd – The police / set , used

 

Question tag جملات سؤالي کوتاه


براي يافتن سؤالي کوتاه: 
١) اگر جمله مثبت باشد سؤالي کوتاه منفي مي شود و بالعکس. يعني اگر جمله منفي باشد سؤالي کوتاه مثبت مي شود.
٢) اگر در جمله فعل کمکي وجود داشت از خود اين افعال کمکي استفاده مي شود در غير اين صورت از do و does براي زمان حال و از did براي زمان گذشته استفاده مي شود.
٣) به جاي اسم از ضمير فاعلي مناسب استفاده مي کنيم.

1.Reza spoke to the teacher yesterday morning,........... 
a) didn’t he * 
b) did he 
c) did Reza 
d) didn’t Reza 

2.I never write my homework with a pencil............? 
a) don’t you 
b) do you 
c) don’t I 
d) do I * 

3. The teacher speaks English fast..............? 
a) didn’t he 
b) does he 
c) did he 
d) doesn’t he * 

4. Parvin was running in the yard.............? 
a) wasn’t she * 
b) was she 
c) did she 
d) does she 

دو نکته در مورد سؤالي کوتاه:
١) در جملات شرطي سؤالي کوتاه را بر مبناي main clause يا جواب شرط مي سازيم.
٢) قيود تکرار نيمه منفي مانند rarely, seldom, hardly در جمله باشد را کاملاً منفي فرض مي کنيم پس سؤالات کوتاه را مثبت مي سازيم.

1. If she comes here, she will see her sister,.......? 
a) doesn’t she 
b) does she 
c) won’t she * 
d) will she 

2. The man can hardly walk.............? 
a) can’t he 
b) can he * 
c) can’t the man 
d) can the man 

3. If you came he would study.............? 
a) didn’t you 
b) wouldn’t you 
c) wouldn’t he * 
d) didn’t he 

دو نکته ديگر در مورد سؤالي کوتاه 
سؤالي کوتاه I am مي شود: aren’t I 
جملاتي که با some one, nobody, everybody و... شروع مي شود در سؤالي کوتاه از ضمير فاعلي they استفاده مي کنيم.

1. I am a teacher……….? 
a) am not I 
b) am i 
c) aren’t I * 
d) are you 

2. Nobody phoned while I was out………? 
a) did they * 
b) didn’t they 
c) didn’t he 
d) doesn’t he

در سؤالي کوتاه از ضمير فاعلي they استفاده مي کنيم. Nobody در جمله منفي است و گزينه a درست است.

3 .Every body attended the meeting………….? 
* a) didn’t they 
b) doesn’t he 
c) did they 
d) didn’t he 

4. Some body borrowed my coat yesterday…………? 
a) don’t they 
b) didn’t they * 
c) did they 
d) do they  

 

سؤالي کوتاه با set , used to

1. She set the table for lunch……….?

a) does she 
b) doesn’t she 
c) did she 
d) didn’t she *

Set در تست شماره 1 زمان گذشته مي باشد زيرا اگر زمان حال بود s سوم شخص مفرد مي گرفت  

 

2. She used to be a good tennis player.............?

a) did she 
b) didn’t she *
c) does she
d) doesn’t she

used to عادتي است در زمان گذشته که اکنون ترک شده است پس در سؤالي کوتاه از فعل کمکي did استفاده مي کنيم.

3. John read the story from beginning to the end.............? 
a) doesn’t 
b) does he 
c) didn’t he *
d) did he


4. Mary put on her warm cloths................?

a) doesn’t she 
b) didn’t she* 
c) does she 
d) did she

 

 

وجود People – crowd – The police در جملات سؤالي کوتاه


People – crowd – The police اسامي جمع هستند و در سؤالي کوتاه بايد از ضمير فاعلي they استفاده کنيم. 
تست:

1) The police never found the money stolen in the robbery.........?

a) didn’t he
b) did he 
c) didn’t they
d) did they *


2) People usually don’t like being in crowded places,...........?

*a) do they
b) don’t they 
c) does he
d) doesn’t he

 

3) The crowd attended the meeting eagerly,...............?

a) don’t they 
b) do they
c) didn’t they *
d) did they

 

 

جملات پرکاربرد انگلیسی برای خداحافظی کردن در مکالمه روزمره انگلیسی

عبارت ها و اصطلاحات، هنگام خداحافظی در انگلیسی ✋✋ در این ویدیو جملات پرکاربرد انگلیسی برای خداحافظی کردن در مکالمه روزمره انگلیسی را خدمت شما بیان کرده ایم. جملات خاص و باکلاس و مخصوص انگلی...

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید

پرکاربردترین جملات مهم انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ که باید بلد باشید در این ویدیو مهمترین و کاربردی ترین جملات  انگلیسی  روزمره که برای هر زبان آموز ...

مکالمه انگلیسی در فرودگاه - جملات ضروری انگلیسی در پرواز و سفرهای هوایی با معنی فارسی و تلفظ

مکالمه انگلیسی در فرودگاه - جملات ضروری انگلیسی در پرواز و سفرهای هوایی با معنی فارسی و تلفظ در این ویدیو، ما با تمرکز بر روی مکالمات روزمره...

اسم میوه ها در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ

اسم انواع میوه ها در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ فارسی Fruits in English یادگیری اسامی میوه ها به انگلیسی جزو لغات بس...

یادگیری زبان انگلیسی با 250 فعل ضروری انگلیسی و جملات کاربردی انگلیسی مثال

  یادگیری زبان انگلیسی با 250 فعل ضروری انگلیسی و جملات کاربردی انگلیسی مثال در این درس لیست 250 افعال اساسی انگلیسی توسط تیم انگلیسی مثل آب خ...

بهترین روش یادگیری زبان و بهترین روش یادگیری ماندگار لغت های انگلیسی به فارسی

بهترین روش یادگیری زبان و لغت های انگلیسی به فارسی یکی از بهترین روش های یادگیری لغت های انگلیسی همین روش است.یادگیری واژگان یکی از بخش‌های حیات...

دریافت درآمد یوتوب کاملا" شفاف و قانونی، برای اولین بار در ایران

  دریافت درآمد یوتوب بصورت کاملا" شفاف و قانونی، برای اولین بار در ایران با توجه به رشد تولید کنندگان محتوا و کانال های یوتوب در ایران، یک ر...

یادگیری ‌آسان 700 کلمه بسیار پرتکرار در زبان انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی همراه با دانلود Pdf رایگان

یادگیری ‌آسان 700 کلمه بسیار پرتکرار در زبان انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی همراه با لیست لغات و دانلود Pdf رایگان ...

جمله ها و عبارتهای مورد نیاز انگلیسی در مطب دندان پزشکی

جملات ضروری انگلیسی در دندانپزشکی و عبارتهای مورد نیاز انگلیسی در مطب دندان پزشکی یادگیری کلمات و اصطلاحات رایج زبان انگلیسی برای کمک گرفتن زمانی که م...

سوالات مهم انگلیسی روزمره با جواب - (100 پرسش با جواب) سوال و جواب یا مصاحبه انگلیسی با معنی فارسی

سوالات مهم انگلیسی روزمره با جواب - (100 پرسش با جواب) سوال و جواب یا مصاحبه انگلیسی با معنی فارسی در این درس مهمترین و اسا...

مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - یادگیری جملات مهم انگلیسی قبل از خواب | درس 7

مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - یادگیری جملات مهم انگلیسی قبل از خواب | درس 7 مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - در این سری از درسهای...

مهمترین فعل های انگلیسی یا افعال اساسی انگلیسی با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال

مهمترین فعل های انگلیسی یا افعال اساسی انگلیسی با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال در این ویدیو یکصد مورد 100 فعل ضروری از مهمترین و اساسی ترین افعال ا...

اعضای خانواده و فامیل در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ

اعضای خانواده و فامیل در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ در این پست و در سایت انگلیسی مثل آب خوردن به صورت کامل به معرفی تمامی لغات ضروری اعضای خانواده و...

فرق بین و کاربرد job, work, career, employment در انگلیسی

فرق بین و کاربرد job, work, career, employment در انگلیسی بسیاری از ...

قربون صدقه رفتن در انگلیسی و عبارت های عشقولانه و محبت آمیز در انگلیسی 2

قربون صدقه رفتن در انگلیسی و عبارت های عشقولانه و محبت آمیز در انگلیسی 2  هر زبانی مجموعه ای از نام های مستعار شیرین یا عاش...

یادگیری انگلیسی با داستان الاغ کشاورز متن انگلیسی با ترجمه فارسی

یادگیری انگلیسی با داستان الاغ کشاورز با متن انگلیسی و ترجمه فارسی در این ویدیو داستان  انگلیسی آموزنده و جالب  الاغ کشاورز یا به انگلیسی The Farmer's...

صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی برای توصیف افراد اشیا موقعیت ها وضعیت ها

  صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی برای توصیف افراد اشیا موقعیت ها وضعیت ها از صفر تا صد در این درس و در این ویدیو مهمترین و ضروری تر...

یکصد 100 فعل حیاتی و ضروری انگلیسی با معنی و تلفظ درست با مثال کاربردی

  فعلهای اساسی انگلیسی به فارسی (صد 100 مورد) با مثال و ترجمه به فارسی لیست فعلهای مهم  و پرتکرار که در این ویدیو یکجا جمع شده اند، به شدت د...

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید در این ویدیو مهمترین و کاربردی ترین جملات انگلیسی روزمره که برای هر زبان آموز در مسیر یادگی...

سیصد 300 فعل حیاتی و مهم انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی

سیصد 300 فعل حیاتی و مهم انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی در سایت انگلیسی مثل آب خوردن Easy Peasy English فعلهای اساسی انگلیسی به فارسی (سیصد 300 مورد) با...

داستان انگلیسی یک لیوان شیر با متن انگلیسی و ترجمه فارسی و تلفظ صوتی

  داستان انگلیسی یک لیوان شیر با متن انگلیسی و ترجمه فارسی و تلفظ صوتی ...

جملات ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی برای جواب عذرخواهی با روش انگلیسی مثل آب خوردن

  جملات ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی برای جواب عذرخواهی با روش انگلیسی مثل آب خوردن در زندگی روزمره انگلیسی موقعیتهای بسیاری پیش میاد که باید ...

جملات و اصطلاحات کوتاه انگلیسی روزمره با معنی فارسی و تلفظ انگلیسی مثل آب خوردن

  جملات کوتاه انگلیسی روزمره با معنی فارسی و تلفظ در این درس مهم، 150 مورد از جملات کوتاه انگلیسی با معنی فارسی که مهمترین جملات کوتاه انگلی...

جمله سازی انگلیسی با لغت اساسی Should در انگلیسی به فارسی و جملات ضروری روزمره مثال

جمله سازی انگلیسی با لغت اساسی Should در انگلیسی به فارسی و جملات ضروری روزمره مثال در این درس جمله سازی انگلیسی و جملات ضروری و کاربردی با لغت اساسی ...