انگلیسی مثل آب خوردن

نکات گرامری: گذشته ساده و ماضی بعید

 

نكته هاي گرامري زبان انگليسي

 

  زمان گذشته ساده "Simple past tense" / ماضي بعيد "Pastperfect tense"

 

زمان گذشته ساده "Simple past tense"

اين زمان براي بيان عملي است كه در وقت مشخص، در گذشته آغاز شده و پايان يافته باشد. 
طرز ساختن زمان گذشته ساده

قيد زمان + بقيه جمله + قسمت دوم فعل يا قسمت گذشته فعل + فاعل

Yesterdaylast, ago مهم ترين قيود زمان هستند.
تست:

1) The plane …………Shiraz last night at midnight. 
a) leave 
b) leaves 
c) left * 
d) have left

*وجود قيد زمان last night نشان دهنده زمان گذشته ساده است. گزينه c گذشته leave مي باشد. نيمه شب گذشته هواپيما شيراز را ترك كرد.

2) We ………..our dinner half an hour ago. 
a) finishes 
b) were finished 
c) had finished 
d) finished *

*وجود قيد زمان ago نشان دهنده زمان گذشته ساده است و گزينه dدرست است.

3) Yesterday I ……….to the library to borrow a book. 
a) went * 
b) go 
c) am going 
d) to go

*yesterday در اول جمله آمده است چون قيد زمان براي تأكيد مي تواند در اول جمله قرار بگيرد. گزينه a درست است زيرا went گذشتهgo است. ديروز من رفتم به كتابخانه كه يك كتاب قرض بگيرم. با توجه به قيد زمان جمله گزينه a درست است.

4) he went to the restaurant and ………..some food. 
a) order 
b) ordered * 
c) to order 
d) orders

*با توجه به جمله اول كه مي گويد او رفت به رستوران بايد توالي زمان ها را رعايت كنيم. 
گزينه 
b را انتخاب مي كنيم. بعضي از فعل هاي ما با قائده هستند و بعضي ها بي قائده هستند. افعال با قائده با گرفتن d يا ed به فرم گذشته تبديل مي شوند. افعال بي قائده شكل و قيافه افعال خودشان مي شود و بايستي آن افعال را حفظ كنيم.

 

 

ماضي بعيد "Past perfect tense"

اين زمان براي بيان عملي است كه در زمان گذشته و قبل از يك عمل ديگر به وقوع پيوسته باشد كه اولين عمل را به ماضي بعيد و دومين عمل را به گذشته ساده مي نويسيم:

........ +( P.P) قسمت سوم فعلhad+ + فاعل

وقتي دو تا عمل در گذشته اتفاق بيافتد اولي به ماضي بعيد و دومي را به گذشته ساده مي نويسيم. ديشب قبل از اينكه بخوابم مسواك زدم. دو تا عمل را در يك گذشته انجام دادم. پس مسواك زدن دورتر و ماضي بعيد بوده که به ماضي بعيد مي نويسيم و دومين عمل رفتن به رختخواب بوده که به گذشته ساده مي نويسيم. چون اين زمان هميشه با ساده ديگري همراه است بايد با دقت بيشتري عمل كنيم. 
تست:

1) John passed the exam because he ………. enough before taking it. 
a) had studied * 
b) has studied 
c) would study 
d) was studying

*جمله قبل از because زمان گذشته است و بعد از آن ماضي بعيد استفاده مي كنيم. 
جان امتحانش را پاس كرد چون درس هايش را قبل از امتحان خوب مطالعه كرده بود. پس اولين عمل را به ماضي بعيد مي نويسيم يعني خوب درس خوانده و بعد امتحان داده است. امتحان دادن را به گذشته ساده مي نويسيم. پس گزينه 
a درست است.

2) I ………..the rooms before they arrived. 
a) cleaned 
b) had cleaned * 
c) cleaning 
d) have cleaned

*قبل از اينكه آنها برسند من اتاقم را تميز كرده بودم. دو تا عمل در گذشته انجام دادم. اول تميز كردن اتاق ها بوده، دومين عمل رسيدن آنها بوده است. اولين عمل را به ماضي بعيد مي نويسيم و جلويbefore گذشته ساده قرار گرفته است. پس با توجه به جمله اين كه بعد از before آمده است و گذشته ساده است پس گزينه b درست است.

3) The lady ………..the dinner before her husband arrived. 
a) will cook 
b) had cooked * 
c) would cook 
d) has cooked

 

*آن بانو قبل از اينكه شوهرش برسد غذا را پخته بود. جمله بعد ازbefore گذشته ساده است و پشت آن ماضي بعيد قرار مي گيرد. گزينه b درست است.

4) The guests left after they ………… lunch. 
a) have eaten 
b) eat 
c) ate 
d) had eaten *

*مهمان ها بعد از اينكه ناهارشان را خورده بودند رفتند. پس مهمان ها دو تا كار انجام دادند اول ناهار خوردند بعد رفتند. عملي كه اول انجام دادند خوردن ناهار بوده است پس بايد ماضي باشد و عملي كه بعد از آن انجام شده گذشته ساده است. پس گزينه d درست است.

 

جملات پرکاربرد انگلیسی برای خداحافظی کردن در مکالمه روزمره انگلیسی

عبارت ها و اصطلاحات، هنگام خداحافظی در انگلیسی ✋✋ در این ویدیو جملات پرکاربرد انگلیسی برای خداحافظی کردن در مکالمه روزمره انگلیسی را خدمت شما بیان کرده ایم. جملات خاص و باکلاس و مخصوص انگلی...

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید

پرکاربردترین جملات مهم انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ که باید بلد باشید در این ویدیو مهمترین و کاربردی ترین جملات  انگلیسی  روزمره که برای هر زبان آموز ...

مکالمه انگلیسی در فرودگاه - جملات ضروری انگلیسی در پرواز و سفرهای هوایی با معنی فارسی و تلفظ

مکالمه انگلیسی در فرودگاه - جملات ضروری انگلیسی در پرواز و سفرهای هوایی با معنی فارسی و تلفظ در این ویدیو، ما با تمرکز بر روی مکالمات روزمره...

اسم میوه ها در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ

اسم انواع میوه ها در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ فارسی Fruits in English یادگیری اسامی میوه ها به انگلیسی جزو لغات بس...

یادگیری زبان انگلیسی با 250 فعل ضروری انگلیسی و جملات کاربردی انگلیسی مثال

  یادگیری زبان انگلیسی با 250 فعل ضروری انگلیسی و جملات کاربردی انگلیسی مثال در این درس لیست 250 افعال اساسی انگلیسی توسط تیم انگلیسی مثل آب خ...

بهترین روش یادگیری زبان و بهترین روش یادگیری ماندگار لغت های انگلیسی به فارسی

بهترین روش یادگیری زبان و لغت های انگلیسی به فارسی یکی از بهترین روش های یادگیری لغت های انگلیسی همین روش است.یادگیری واژگان یکی از بخش‌های حیات...

دریافت درآمد یوتوب کاملا" شفاف و قانونی، برای اولین بار در ایران

  دریافت درآمد یوتوب بصورت کاملا" شفاف و قانونی، برای اولین بار در ایران با توجه به رشد تولید کنندگان محتوا و کانال های یوتوب در ایران، یک ر...

یادگیری ‌آسان 700 کلمه بسیار پرتکرار در زبان انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی همراه با دانلود Pdf رایگان

یادگیری ‌آسان 700 کلمه بسیار پرتکرار در زبان انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی همراه با لیست لغات و دانلود Pdf رایگان ...

جمله ها و عبارتهای مورد نیاز انگلیسی در مطب دندان پزشکی

جملات ضروری انگلیسی در دندانپزشکی و عبارتهای مورد نیاز انگلیسی در مطب دندان پزشکی یادگیری کلمات و اصطلاحات رایج زبان انگلیسی برای کمک گرفتن زمانی که م...

سوالات مهم انگلیسی روزمره با جواب - (100 پرسش با جواب) سوال و جواب یا مصاحبه انگلیسی با معنی فارسی

سوالات مهم انگلیسی روزمره با جواب - (100 پرسش با جواب) سوال و جواب یا مصاحبه انگلیسی با معنی فارسی در این درس مهمترین و اسا...

مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - یادگیری جملات مهم انگلیسی قبل از خواب | درس 7

مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - یادگیری جملات مهم انگلیسی قبل از خواب | درس 7 مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - در این سری از درسهای...

مهمترین فعل های انگلیسی یا افعال اساسی انگلیسی با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال

مهمترین فعل های انگلیسی یا افعال اساسی انگلیسی با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال در این ویدیو یکصد مورد 100 فعل ضروری از مهمترین و اساسی ترین افعال ا...

اعضای خانواده و فامیل در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ

اعضای خانواده و فامیل در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ در این پست و در سایت انگلیسی مثل آب خوردن به صورت کامل به معرفی تمامی لغات ضروری اعضای خانواده و...

فرق بین و کاربرد job, work, career, employment در انگلیسی

فرق بین و کاربرد job, work, career, employment در انگلیسی بسیاری از ...

قربون صدقه رفتن در انگلیسی و عبارت های عشقولانه و محبت آمیز در انگلیسی 2

قربون صدقه رفتن در انگلیسی و عبارت های عشقولانه و محبت آمیز در انگلیسی 2  هر زبانی مجموعه ای از نام های مستعار شیرین یا عاش...

یادگیری انگلیسی با داستان الاغ کشاورز متن انگلیسی با ترجمه فارسی

یادگیری انگلیسی با داستان الاغ کشاورز با متن انگلیسی و ترجمه فارسی در این ویدیو داستان  انگلیسی آموزنده و جالب  الاغ کشاورز یا به انگلیسی The Farmer's...

صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی برای توصیف افراد اشیا موقعیت ها وضعیت ها

  صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی برای توصیف افراد اشیا موقعیت ها وضعیت ها از صفر تا صد در این درس و در این ویدیو مهمترین و ضروری تر...

یکصد 100 فعل حیاتی و ضروری انگلیسی با معنی و تلفظ درست با مثال کاربردی

  فعلهای اساسی انگلیسی به فارسی (صد 100 مورد) با مثال و ترجمه به فارسی لیست فعلهای مهم  و پرتکرار که در این ویدیو یکجا جمع شده اند، به شدت د...

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید در این ویدیو مهمترین و کاربردی ترین جملات انگلیسی روزمره که برای هر زبان آموز در مسیر یادگی...

سیصد 300 فعل حیاتی و مهم انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی

سیصد 300 فعل حیاتی و مهم انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی در سایت انگلیسی مثل آب خوردن Easy Peasy English فعلهای اساسی انگلیسی به فارسی (سیصد 300 مورد) با...

داستان انگلیسی یک لیوان شیر با متن انگلیسی و ترجمه فارسی و تلفظ صوتی

  داستان انگلیسی یک لیوان شیر با متن انگلیسی و ترجمه فارسی و تلفظ صوتی ...

جملات ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی برای جواب عذرخواهی با روش انگلیسی مثل آب خوردن

  جملات ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی برای جواب عذرخواهی با روش انگلیسی مثل آب خوردن در زندگی روزمره انگلیسی موقعیتهای بسیاری پیش میاد که باید ...

جملات و اصطلاحات کوتاه انگلیسی روزمره با معنی فارسی و تلفظ انگلیسی مثل آب خوردن

  جملات کوتاه انگلیسی روزمره با معنی فارسی و تلفظ در این درس مهم، 150 مورد از جملات کوتاه انگلیسی با معنی فارسی که مهمترین جملات کوتاه انگلی...

جمله سازی انگلیسی با لغت اساسی Should در انگلیسی به فارسی و جملات ضروری روزمره مثال

جمله سازی انگلیسی با لغت اساسی Should در انگلیسی به فارسی و جملات ضروری روزمره مثال در این درس جمله سازی انگلیسی و جملات ضروری و کاربردی با لغت اساسی ...