انگلیسی مثل آب خوردن

توضیح در مورد کاربرد Shall

 

قبول دارین که توی هیچ مقطع تحصیلی یا اموزشی,"Shall" (شَل)رو خوب اموزش ندادن?
یه مطلب مختصر اما بسیار مفید در موردش خوندم ,با شما که بهترین مخاطبش هستین,شِر میکنم.

Shall

"Shall" is used to indicate future action.
"شَل" برای اشاره به انجام کاری در زمان آینده,استفاده میشه

It is most commonly used in sentences with"I" or "we," and is often found in
suggestions, such as "Shall we go?"
معمولا( خیلی,معموله) که با دو ضمیر "I" و "we"استفاده میشه و اغلب برای دادن پیشنهاد استفاده میشه مثل
Shall we go" = بریم?

"Shall" is also frequently used in promises or voluntary actions.
"شَل" همچنین بطور مکرر در قول دادن یا کارهای داوطلبانه استفاده میشه.
Shal I answer the phone?=میخوای تلفن رو جواب بدم?

In formal English, the use of "shall" to describe future events often expresses inevitability or predestination.
در اینگلیسی رسمی,"شَل" برای شرح" رویدادی در اآینده" و بیان" ناگزیز بودن "از انجام کاری یا" پیش بینی" استفاده میشه.

"Shall" is much more commonly heard in British English than in American English;Americans prefer to use other forms,although they do sometimes use "shall" in suggestions or formalized
language.
"شَل" در زبان انگلیسی بریتانیایی خیلی بیشتر شنیده میشه تا انگلیسی آمریکایی.امریکایی ها ترجیح میدن از فرم های دیگه استفاده کنند,گرچه انها هم گاهی برای "پیشنهاد" یا" زبان رسمی" استفاده میکنن

Examples:مثالها با توجه به نوع استفاده

*Shall I help you? ~~> suggestion
برای پیشنهاد دادن

*I shall never forget where I came from. ~~> promise برای قول دادن

He shall become our next king.
~~> predestination
برای پیش بینی

I'm afraid Mr. Smith shall become our
new director. ~~> inevitability
برای بیان ناچاری و ناگزیری چیزی.