انگلیسی مثل آب خوردن

فرق بين which و that  / كاربرد درست which و that
.
لطفا اين پست را براي مرور دوباره

دقت در استفاده بين which و that خيلي مهمه؛
چرا كه دقيقا مفهوم و معني جمله ايي كه ميخواهيد بيان كنيد رو تحت تاثير قرار ميده.
.
دوستان توجه كنيد كه:
اين مطلب رو براي اولين بار در اينترنت مي بينيد.
.
وقتي توضيحاتي كه در ادامه‌ي جمله ميخواهيم بدهيم(منظور بعد از That/Which) در مفهوم جمله مهم  و تاثير گذار باشه از That استفاده ميكنيم.
يعني چي كه ميگم: "در مفهوم جمله مهم  و تاثير گذار باشه"، يعني اينكه اگر اون قسمت رو حذف كنيم؛ مفهوم جمله تغيير كنه. در انگليسي به چنين جمله واره هايي ميگن: restrictive clause
.
حالا
وقتي توضيحاتي كه در ادامه‌ي جمله ميخواهيم بدهيم (منظور بعد از That/Which) در مفهوم جمله مهم  و تاثير گذار نباشه و توضيحمون دلخواه باشه ميتونيم از Which استفاده كنيم.
يعني اگر اون توضيحات رو هم نديم مفهوم كلي جمله تغيير آنچناني نميكنه.
.
----------------------
نكتــه مهم:
در عبارت هايي كه به عنوان توضيح دلخواه بعد از which‌مياد؛ در شروع و پايان عبارت از كاما استفاده بايد بشه.
----------------------
.
مثالها براي That :
مثال1:
Chairs that don’t have cushions are uncomfortable to sit on
دقت كنيد كه اگر عبارت
that don’t have cushions
رو حذف كنيم يه جمله ي عقيم خواهيم داشت و مفهم كلي جمله تغيير ميكنه.
.
مثال2:
Card games that involve betting money should not be played in school
دقت كنيد كه اگر عبارت
that involve betting money
رو حذف كنيم چه تاثير زيادي در جمله ميگذاره.
.
----------------
مثالها براي Which :
مثال1:
Chairs, which are found in many places of work, are often uncomfortable to sit on.
دقت داشته باشيد كه اگر عبارت
which are found in many places of work
رو حذف كنيم؛ جمله مفهوم راحت نبودن صندلي ها رو ميرسونه
.
مثال2:
I sat on an uncomfortable chair, which was in my office.
دقت كه اگر عبارتwhich was in my office
رو حذف كنيم باز هم مفهوم رو انتقال ميده
.
براي توضيح و اهميت و درك بيشتر به مثالهاي زير دقت كنيد:
.
My car that is blue goes very fast.
اون ماشينم كه رنگش آبيه، خيلي سريع ميره.(بقيه اينقدر سريع نميرن)
يعني: من چند تا ماشين دارم كه اون آبيه سريعتر از بقيه ميره
حالا اگر that is blue رو حذف كنيم:
ميشه:
My car goes very fast
ماشينم خيلي سريع ميره.
.
يعني خواننده يا شنونده؛ اصلا متوجه نميشه كه ما چند تا ماشين داريم و اينكه آبيه از همه سريعتره
پس مفهوم كلي جمله خيلي تغيير كرد؛ پس استفاده از that
---------------------------------
حالا با which:
My car, which is blue, goes very fast
ماشينم، كه آبيه، خيلي سريع ميره
.
حالا با حذف عبارت
, which is blue,
ميشه:
My car goes very fast
ماشينم خيلي سريع ميره.
.
توجه داشته باشيد كه با حذف شدن  توضيحات دلخواه ما "آب رنگ بودن ماشين" مفهوم و منظور كلي جمله تغيير نكرد.
.
.
اميد كه موضوع رو خوب درك كرده باشيد.
جرا كه خيلي از انگليسي زبانان نيز اين تفاوت رو نميدونند :)