انگلیسی مثل آب خوردن

همونطور که میدونید و یا اگر نمیدونید الان دیگه بدونید
در انگلیش لنگوءج هر چیزی که جفت باشه از قانون S جمع پیروی میکنه و S جمع میگیره:
در مورد چیزهایی که جفت اند اگر منظورمون یک تا اش/ دانه اش باشد دیگه S جمع نمیگذاریم
مثالز:
تومممون pants (شلوار) دو تا پا داره دیگه
.
دس گش gloves (دستکش) چون جفت است
.
کَپش Shoes چون جفت است
.
میخوام همه مثالهای دیگه رو شما بگید در کامنت که خوشال بشم هاااااا 
ایول دارین بووووخخخوووودااااااآآآآآ 
فدا مدا 
.
.
25% تخفیف تابستانی هم داریم
توضيحات بيشتر و دانلود نمونه ها:
http://goo.gl/sTu6bA