انگلیسی مثل آب خوردن

توضیحی در مورد thankful و grateful
.
از grateful وقتی استفاده می شود که شما می خواهید از کسی که کاری برای شما انجام داده تشکر کنید.
مثال:
I'm very grateful for all your help.
و نه به اشتباه:
I'm very thankful
-------------

از thankful در زمانی استفاده می شود که شما می خواهید یک احساس راحتی را بیان کنید مثلا این که بعد از زمین خوردن آسیبی ندیده اید.
.
مثال:
I'm thankful we got home before it started to rain cats and dogs.
.
They were thankful that the war was finally over
.
We sincerely are thankful to good customers like you
.
Be thankful you aren't a mouse
.
The car companies should be thankful the government is forcing them to take their medicine.
.
حالا میخوای چه جوری از من تشکر کنی؟؟؟؟

.
.
كتاب عبارتها و جملات و اصطلاحات انگلیسی همراه با معنی فارسی
كتابي بي نظير براي اولين بار در دنيا
نزديك به9000عبارت و جمله و اصطلاح انگليسي همراه با معني فارسي
توضيحات بيشتر:
http://goo.gl/n4kmWj
-------------------------------
مجموعه‌ آموزشی مکالمه مثل آب خوردن
براي تقويت قواي شنيداري و صحبت كردن
از سطح مبتدي تا متوسط
توضيحات بيشتر:
http://goo.gl/UsOQtl