انگلیسی مثل آب خوردن

فرق بين Eat lunch  و Have lunch

What's the difference between "eat" and "have"?

در حقيقت اين دو عبارت خيلي با هم فرق ندارند و يعني ناهار خوردن

بريتانيايي ها تمايل دارند و بيشتر ميگويند: كه البته كمي رسمي تر است

Have lunch

مثلا" :

I am going to have lunch

ميخواهم بروم ناهار بخورم

و امريكايي ها تمايل دارند بگويند:

I am going to eat lunch

ميخواهم بروم ناهار بخوردم

امابراي كاربرد رسمي بهتر است از Have lunch‌استفاده كنيد

همچنين در نظر داشته باشيد كه Have  به معني داشتن است

و وقتي كه شخصي ناهار يا شام و يا صبحانه دارد؛ طبيعتا" آنرا خواهد خورد :)