انگلیسی مثل آب خوردن

يه توضيح در مورد استفاده از used to
used to :
به معنای(قبلا, سابقا) برای بیان عملی به کار میرود که در گذشته به صورت عادت انجام میگرفته و اکنون متوقف شده است. یا اینکه چیزی قبلا وجود داشته و حالا دیگر وجود ندارد.
.
مثال:
I used to see him everyday
سابقا او را هر روز میدیدم.
.
My father used to play football very well
پدرم خیلی خوب فوتبال بازی میکرد ( اما اکنون دیگر بازی نمیکند)

همچنین میتواند معنی عادت داشتن به چیزی و یا کنار آمدن با چیزی رو هم داشته باشه در جملات مشابه زیر:
.
A pain that I'm used to
رنجی که بهش عادت کرده ام (که دیگه باهاش کنار آمده ام)
.
I've gotten (I got) used to being alone
به تنها بودن دیگر عادت کرده ام
.
Get used to it
باهاش کنار بیا! (شکل امری دارد، باهاش تقلا نکن!)
.
امیدواریم تلاش شبانه روزی ما کمکی در جهت پیشرفت شما باشد
.
کتاب زیر شدیدا" توصیه میشه!
براي اولين بار در دنيا
انگليسي واقعي در دستان شماست! با استفاده از
كتاب عبارتها و جملات و اصطلاحات انگلیسی همراه با معنی فارسی
بیش از9000عبارت و جمله و اصطلاح واقعي انگليسي
توضيحات بيشتر:
http://goo.gl/n4kmWj