انگلیسی مثل آب خوردن

کاربرد 4 کلمه ربط when , since , as , whether
.
-----------------------------
when :
دو کاربرد عمده داره :
1 . وقتی دو عمل به صورت همزمان در حال انجام بوده باشند.......یعنی وقتی یکی از اون ها به صورت استمراری انجام میشده، عمل دیگر رخ داده باشه
when she was cooking , she burns her finger
.
2 . وقتی دو عمل به صورت متعاقب ( پس از هم) انجام شوند
he left his room, when he had finished his work
-----------------------------
since:
این کلمه هم دو کاربرد عمده داره

1. به معنی "از" و "از وقتی که" است
she has watching TV, since she came home
.
2. به معنای "زیرا" و "از آن جایی که " است
since he was hungry, he went to the restaurant
-----------------------------
as :
4 کاربرد عمده داره:

1. به معنای "وقتی که" است و برای بیان دو عملی که به صورت همزمان انجام میشوند
as she was driving to home, she had an accident
.
2. به معنای "زیرا" و " از آنجایی که "
as it is raining, we can't go out
.
3. به معنای "همان طور" و برای بیان دو عملی که به صورت هماهنگ و متناسب انجام میشوند
as I continued reading the book, I enjoyed more and more
.
4. برای ساختن صفات تساوی یا قید های حالت تساوی
he types as carefully as U do
-----------------------------
whether .....or
به معنای "چه...چه...." یا " خواه.......خواه......."
I will go to visit them, whether U come or not
.
.
دوستان:
برای بی نیازی از استاد و کلاس زبان
بسته جامع انگلیسی مثل آب خوردن
تحویل درب منزل و پرداخت به مامور پست
اطلاعات بیشتر و نمونه های رایگان در آدرس زیر:
http://goo.gl/9jNKnA
-----------------------------
همچنین:
مجموعه‌ آموزشی مکالمه مثل آب خوردن
براي يادگيري بر روي موبايل و تبلت و پي سي، فوق العاده است!
براي تقويت قواي شنيداري و صحبت كردن
از سطح مبتدي تا متوسط
توضيحات بيشتر و دانلود نمونه رایگان در آدرس زیر:
http://goo.gl/UsOQtl