انگلیسی مثل آب خوردن

در انگلیسی چند نوع "ساده" داریم!
.
ساده: به معنی آسان
Easy
مثلا:
This test is easy
.
ساده به معنی: ساده و نه راه راه و نه چهار خونه و نه کاکائویی؛ مثلا کرم کارامل ساده، ساده بدون ترکیب
Plain
Plain paper / Plain cloth / Plain milk
.
ساده به معنی: آدم ساده و احمق که زود گول میخوره
Fool / gomeril / gullible
.
ساده به معنی بی آلایش؛ ساده لوح
naive
.
ساده به معنی : پیچیده نبودن / همچنین آدم ساده
Simple