انگلیسی مثل آب خوردن
فرق ever و never
.
ever
معني: 
در همه زمانها / در كل زمانها / در همه وقت ها / تا به حال در عمرت
نكته:
معمولا در سوالات از Ever‌استفاده ميشه
مثال: 
Do you ever drink coffee?
تا به حال(در همه زمانها) قهوه خوردي؟
.
Have you ever been to Paris?
تا به حال(در كل زمانها) پاريس بوده ايي؟
---------------------
اينو همه ميدونيد كه 
Ever مخالف Never است و بلعكس 
---------------------
never
معني: 
در هيچ زماني / در هيچوقتي / هيچوقت / هرگز
.
مثالز:
He has never visited me.
او هيچوقت منو ملاقات نكرده است.
و
I'll never forget how kind he has been.
هرگز فراموش نخواهم كه او چقدر مهربان بوده است
.
I never drink tea with milk.
من هرگز چاي را با شير نمي‌نوشم
.
-----------------------------------------
هر دو؛ يعني Ever و Never بلافاصله بعدشان فعل اصلي مي آيد:
به غير از be and modal verbs
.
مثالز:
.
I am never late.
من هيچوفت دير نميكنم
.
I can never remember his name.
من هيچوقت اسمش را به ياد نميارم
.
You should never drink and drive.
هرگز نبايد (الكل) بنوشي و بعدش رانندگي كني
.
I never eat meat.
من هرگز گوشت نميخورم 
.
Do you ever go cycling?
تا به حال دوچرخه سواري رفته ايي؟؟
.
نــــــــــــــكــــــــــتــــــــــه:
وقتي در مورد گذشته خودمون ميخواهيم صحبت كنيم از حال كامل :)) استفاده ميكنيم
مثالز:
I have never been to America. 
من هرگز در امريكا نبوده ام 
.
Have you ever been to America? 
تو تا حالا امريكا بوده ايي؟؟؟
.
It was the best wine I have ever tasted.
اين بهترين شرابي بود كه تا حالا چشيده بوده ام
.
This was the best page I have ever liked
بهترين پيجي بود كه تا حالا لايك كرده بوده ام
.
Have you ever like any of our posts?
تا حالا هيچكدوم از پستهاي ما رو لايك كردي؟؟؟ برو از خدا بترس :)))))
.
مثال بزنيد و يا از روي مثالهاي بالا رونويسي كنيد تا براتون جا بيفته 
.
.
بد ني يه نيگاه به محصولات آموزشي مون هم بياندازيد
اطلاعات بيشتر و دانلود نمونه ها در آدرس زير:
http://goo.gl/sTu6bA