انگلیسی مثل آب خوردن

كاربرد I am afraid 
واي كه چقدر قشنگ و باكلاسه اين عبارت 
.
اين عبارت رو زياد ديديد و شنيديد، درسته؟؟؟؟ 
و شايد براي اين عبارت در فارسي نشه معادلي از لحاظ بياني يافت. اما مهم نيست؛ الان براتون توضيح ميدم. چون شما نبايد سعي كنيد براي هر عبارتي چه در زبان مقصد و چه مبدا همش دنبال معادل يابي باشيد
بايد زبان جديد و فرهنگ جديد رو همونطوري كه هست، ياد گرفت.
بگذريم 
I am afraid 
وقتي استفاده ميشه كه شما بخواهيد به مخاطب چيزي بگيد كه احتمال ميدهيد؛ خوشايند و باب ميلش نباشه. شايد باعث ناراحتي اش بشه و يا دلچسب اش نباشه.
و منظور اين نيست كه شما از چيزي ميترسيد!
شايد بشه بهترين معادلش رو "جسارتا" " / ببخشيد اما / دانست
.
مثالز:
I'm afraid the person you want is on holiday
جسارتا" شخصي كه ميخواهيد در تعطيلاته
.
I'm afraid he's in Helsinki at present
ببخشيد اما الان او در هلسينكي است
.
I'm afraid he's on the other line
ببخشيد اما او تو اون يكي لاين است
.
I'm afraid Ms Walker is out the factory at the moment and we cannot contact her
جسارتا" خانم واكر خارج از كارخانه اند و در اين لحظه ما نميتونيم با ايشون ارتباط داشته باشيم
.
I'm very sorry, sir, but I'm afraid we're all out of the salmon
خيلي متاسفم، جناب؛ اما جسارتا" ماهی سالمون تمام كرده ايم
.
همچنين؛ از اين عبارت به همين مفهوم بالا در جواب منفي دادن ميتونيد استفاده كنيد:
مثال:
A: Excuse me, can you take this bag for some minutes for me?
تن اولي: ببخشيد ميتونيد اين كيف رو چند دقيقه براي من نگه داريد؟
.
B: I'm afraid not
تن دومي : جسارتا" نه / ببخشيد اما نه
.
در حالت كمي خودماني ترش هم براي نه گفتن ميشه گفت:
I'm afraid
كه همون معادل خير مودبانه است.
.
نکته:
دقت داشته باشید که یک عذرخواهی کوچولو در خودش نهفته داره