انگلیسی مثل آب خوردن

10توصيه براي عملکرد بهتر در بخش گفتاري آيلتس

بخش گفتاري آيلتس جزو موارد مشكل تر اين آزمون به حساب مي آيد. براي آمادگي اين بخش بهتر مي باشد ابتدا با فرمت كلي آن آشنا شده و به طور اصولي تمرين كنيد. بهترين روش براي آمادگي اين بخش شركت در كلاس‌ هاي جمعي براي تقويت مكالمه مي ‌باشد.

بعد از كسب آمادگي كلي در قسمت گفتاري بهتر است بر روي 10 قانون زير نيز تمركز كرده و اين نكات را رعايت كنيد تا بتوانيد بهترين نتيجه را كسب كنيد.

1-به لهجه خود اهميت دهيد. لهجه بريتيش يا آمريكايي، مهم آن است كه با لهجه اي درست صحبت كنيد

2-فرمت آزمون را كامل بشناسيد

3-در جلسه آزمون، صدا شما ضبط ميشود، آمادگي آن را داشته باشيد تا موجب استرس نشود.

4-به نتيجه خوب امتحان فكر كنيد و اينكه بيشتر راه را طي كرده ايد.

5-دايره لغات خود را به رخ بكشيد! معمولا افراد در مكالمه ها از لغات بسيار كمتري نسبت به آنچه مي دانند استفاده مي كنند. اين ضعف را با تمرين بيشتر و استفاده مكرر از كلمات جديد از بين ببريد و ممتحن آيلتس را تحت تاثير قرار دهيد.

6-واضح و شيوا انگليسي صحبت كنيد. برخي تصور مي كنند كه با تند صحبت كردن امتياز بيشتري در اين بخش كسب خواهند كرد. اما اگر ممتحن از صحبت هاي شما چيزي متوجه نشود نمره اي هم به شما تعلق نخواهد گرفت.
اگر ممتحن از شما خواست كه دوباره تكرار كنيد. دچار استرس نشده و سعي كنيد با آرامش آنچه گفته بوديد را بازگو كنيد.

7-طبيعي سخن بگوييد! سعي كنيد لحن و گفتار خود مانند مكالمات روزمره باشد.

8-تمركز خود را بر روي گفتار خود بگذاريد، نه عكس العمل ممتحن.

9-با صداي رسا صحبت كنيد. مهم است كه ممتحن اعتماد به نقس را در صدايتان حس كند.

10-در طول آزمون روحيه مثبت انديشي خود را حفظ كنيد.