انگلیسی مثل آب خوردن

 

جزئیات آزمون آیلتس (IELTS exam details)

این آزمون در چهار بخش اصلی برگزار میشه: listening، reading، writing و speaking

بخش های reading و writing دو نوع است..

یکی به صورت academic و یکی هم به صورت general training که آزمون دهنده باید یکی از این نوع ها رو انتخاب کنه و به سوالاش جواب بده..

یه توصیح اولیه از این دو نوع:

reading >>> نوع academic: توی این نوع متن ها تخصصی نیست..

                    نوع general training: متن ها یه کم جنبه علمی دارن..

writing >>> نوع academic: دو بخش داره.. بخش اول ازتون میخاد که متنی در مورد یک یا دو نمودار داده شده بنویسین.. و بخش دوم ازتون میخاد که در مورد یه موضوع یا سوال مهم نظرتون رو بنویسین..

                  نوع general training: این نوع هم دو بخش داره: بخش اول ازتون میخاد جوابی کوتاه برای یه موضوع بنویسین.. و بخش دوم ازتون میخاد یه بحث و مذاکره درباره موضوعی بنویسین و یا اینکه موضوعی رو خودتون ایجاد کنین..

توی جدول زیر همه این بخش ها رو آوردم.. تعداد سوالها، زمان موردنظر و توضیحات کوتاه هم درج شده..

 

زمان کل
(دقیقه)
زمان
(دقیقه)
توضیحات توضیحات نام بخش
30 30 4 بخش 38-42 سوال Listening
60 60 سه متن شامل 2500-1500 لغت 38-42 سوال AcademicReading *
60 20
40
متن مکتوب باید حداقل شامل 150 لغت باشد
متن مکتوب باید حداقل شامل 250 لغت باشد
بخش اول
بخش دوم
Academic Writing **
60 60 سه متن با 1500 تا 2500 لغت 38-42 سوال General Training Reading *
60 20
40
متن مکتوب باید حداقل شامل 150 لغت باشد
متن مکتوب باید حداقل شامل 250 لغت باشد
بخش اول
بخش دوم
General Training Writing **
15 15 1) معرفی اولیه
2) صحبت درباره علایق و...
3) انتخاب کارتی شامل موضوع خاص از بین چند کارت پیش رو و صحبت درباره آن موضوع
4) بیان ایده های خود درباره تحصیل و... و دفاع از بیانات خود
5) جمع بندی نهایی و نتیجه گیری
1) Introduction
2) Extended discourse
3) Elicitation
4) Speculation-Attitude
5) Conclusion
Speaking
* یکی از این بخش ها باید پاسخ داده بشه..

 ** یکی از این بخش ها باید پاسخ داده بشه..

- زمان کل آزمون 165 دقیقه (دو ساعت و 45 دقیقه) است