انگلیسی مثل آب خوردن

 

 

 

 

Jennifer Lopez - Ain't It Funny

متن و ترجمه آهنگي از جنيفر لوپز


It seemed to be like the perfect thing for you and me

فکر می کردیم که رابطه کاملی بین من و تو وجود داره
It's so ironic you're what I had pictured you to be

تو دقیقا بر عکس اون کسی هستی که تو ذهنم تصور می کردمBut there are facts in our lives
We can never change

ولی حقایقی تو زندگیمون وجود داره که هیچ وقت نمیتونیم تغییرشون بدیمJust tell me that you understand and feel the same

فقط بگو که می فهمی چی میگم و تو هم همین احساس رو داریThis perfect romance that I've created in my mind

این رابطه عاشقانه ای رو که من تو ذهنم ساخته بودم
I'd live a thousand lives
Each one with you right by my side

اگه تو کنارم باشی ، هزار بار دیگه هم که به دنیا بیام بازم خواهم ساخت
But yet we find ourselves in a less than perfect circumstance

ولی باز می بینیم که این یه اتفاق کامل نیستAnd so it seems like we'll never have the change

و به نظر میاد که هیچ وقت تغییر نخواهیم کرد

Ain't it funny how some feelings you just can't deny

خنده دار نیست که بعضی احساساتت رو نمیتونی انکار کنی؟And you can't move on even though you try

و با اینکه سعی می کنی نمیتونی حتی تکون بخوریAin't it strange when you're feeling things you shouldn't feel

عجیب نیست که چیزایی رو احساس می کنی

 که هیچ وقت نباید احساس می کردی؟Oh, I wish this could be real

آه، ای کاش این حقیقت داشتAin't it funny how a moment could just change your life

خنده دار نیست که چطور یک ثانیه میتونه زندگیت رو تغییر بده؟
And you don't wanna face what's wrong or right

و تو حتی نمیخوای با درست و غلط مواجه بشیAin't it strange how fate can play a part

In the story of your heart

عجیب نیست که چطور سرنوشت میتونه نقش مهمی در تاریخ قلبت بازی کنه؟
Sometimes I think that a true love can never be

بعضی وقتا فکر می کنم که عشق واقعی وجود نداره!I just believe that somehow it wasn't meant for me

یا دست کم برای من وجود نداشته
Life can be cruel in a way that I can't explain

زندگی چنان میتونه نا مرد باشه که حتی نمیتونم برات توصیفش کنمAnd I don't think that I could face it all again

و فکر نکنم بتونم بازم با اون وقایع روبرو بشمI barely know you but somehow I know what you're about

تورو درست نمیشناسم ولی تا حدودی میدونم که کی هستیA deeper love I've found in you

عشق عمیقی درونت پیدا کردمAnd I no longer doubt

و دیگه به این موضوع شک ندارم
You've touched my heart and it altered every plan I've made

تو قلبم رو لمس کردی و اون تمام نقشه های منو تغییر دادAnd now I feel that I don't have to be afraid

ولی حالا میدونم که دیگه نیازی نیست که نگران باشم
Ain't it funny how some feelings you just can't deny

خنده دار نیست که بعضی احساساتت رو نمیتونی انکار کنی؟And you can't move on even though you try

و با اینکه سعی می کنی نمیتونی حتی تکون بخوریAin't it strange when you're feeling things you shouldn't feel

عجیب نیست که چیزایی رو احساس می کنی

 که هیچ وقت نباید احساس می کردی؟Oh, I wish this could be real

آه، ای کاش این حقیقت داشتAin't it funny how a moment could just change your life

خنده دار نیست که چطور یک ثانیه میتونه زندگیت رو تغییر بده؟And you don't wanna face what's wrong or right

و تو حتی نمیخوای با درست و غلط مواجه بشیAin't it strange how fate can play a part

In the story of your heart

عجیب نیست که چطور سرنوشت میتونه نقش مهمی در تاریخ قلبت بازی کنه؟


I locked away my heart
But you just set it free

من قلبم رو به زنجیر کشیده بودم ولی تو اون رو آزاد کردیEmotions I felt
Held me back from what my life should be

احساساتم منو از زندگی که باید میداشتم دور کردI pushed you far away
And yet you stayed with me

من تورو از خودم دور کردم ولی تو هنوز پیش منی
I guess this means
That you and me were meant to be

شاید این به این معنیه که منو تو باید با هم باشیم