انگلیسی مثل آب خوردن

 

درباره لهجه

لهجه چیست؟

لهجه از سه جز تشكیل شده است: 1. آهنگ (intonation) 2. ارتباط كلمات (liaisons) 3. تلفظ (pronunciation).

همان طور كه پیش برویم خواهید فهمید كه باید لهجه را از منظر های مختلف نگاه كنید و همچنین خواهید فهمید كه گرامری كه قبلا فرا گرفته اید و لهجه ای كه هم اكنون در حال فراگیری می باشید كاملا متفاوت هستند. زیرا گرامر یك مبحث سیستماتیك می باشد در حالی كه لهجه شكلی آزاد از زبان انگلیسی است.

آیا من می توانم یك لهجه جدید یاد بگیرم؟

آیا واقعا یك شخص می تواند لهجه جدیدی بیاموزد؟ بعضی مردم احساس می كنند كه بعد از یك سن مشخص این امر غیر ممكن است. آیا یك موسیقیدان قدیمی می تواند جاز بنوازد؟ جواب: اگر تمرین كند البته كه می تواند. در مورد لهجه نیز فقط نیاز به آموزش و تمرین دارید و ما در كنار شما این تمرین ها و تكنیك ها را بیان خواهیم كرد و همه چیز بستگی به شما خواهد داشت.

یك چیز مهم كه شما باید به خاطر بسپارید این است كه شما می توانید از لهجه برای بیان منظور خود استفاده كنید. همان طور كه در فارسی این امر مشهود است.

افراد بومی انگلیسی زبان ممكن است به زبان آموزان بگویند كه آهسته صحبت كنید و كلمات را واضح ادا كنید یعنی با بهترین آهنگ و توازن، اما این درست برعكس چیزی است كه یك زبان آموز نیاز دارد انجام دهد. اگر به طور مساعد سریع صحبت كنید با یك آهنگ قوی، صحبت های شما راحت تر فهمیده می شود.

لهجه در برابر تلفظ

بسیاری از مردم لهجه را با تلفظ برابر می دانند در صورتی كه این امر به هیچ وجه درست نمی باشد. امریكا كشور پهناوری است و تلفظ كلمات در غرب و شرق و شمال و جنوب متفاوت است اما همان طور كه می دانید تلفظ بخشی از لهجه است و دو فاكتور دیگر لهجه ( آهنگ و ارتباط كلمات) در سرتاسر امریكا یكسان است.

كدام لهجه، لهجه درست است؟

همان طور كه می دانید تلفظ بخش مهمی از لهجه می باشد و تلفظ در نقاط مختلف امریكا یكسان نیست بنابراین كدام لهجه بهترین لهجه خواهد بود. در این مقاله شما لهجه استاندارد امریكایی كه در بیشتر مناطق یكسان است را خواهید آموخت. لهجه ای كه در بیشتر سخنرانی ها، مصاحبه ها و تجارت و ... استفاده می شود.

چرا لهجه من خوب نیست؟

اولین چیزی كه باید بدانید این است كه لهجه شما بد نیست. فقط لهجه شما به گوش یك امریكایی بومی غیر استاندارد است.

یك جوك وجود دارد كه می گوید:

What do you call a person who can speak three languages? Trilingual.

What do you call a person who can speak two languages? Bilingual.

What do you call a person who can speak one language? American.

هر لهجه ای خوب است جرج برنارد شا در مورد لهجه انگلیسی می گوید كه امریكایی ها و انگلیسی ها دو نوع مردم هستند كه به وسیله یك زبان تقسیم شده اند.

زبان روان و انعطاف پذیر است

درست مانند زبان مادریتان، زبان انگلیسی نیز روان و انعطاف پذیر است. تصور كنید شما در حال عبور كردن از یك رودخانه خشك با چشمانی بسته می باشید. هر وقت به تخته سنگی می رسید از می افتید، متوقف می شوید و دوباره ادامه می دهید تا به تخته سنگ بعدی برسید، این درست همانند یك شخص عادی خارجی است كه می خواهد انگلیسی صحبت كند. حالا تصور كنید كه شما در حركت در همان رودخانه یك حرفه ای هستید تخته سنگ ها دیگر مشكلی در حركت شما ایجاد نخواهند كرد زیرا شما از كنار آنها عبور كرده و آنها را دور می زنید بدون اینكه در حركت موزون و روان شما اختلالی ایجاد شود.

عوض كردن عادت های صحبت كردن قدیمی مانند تبدیل كردن دنده ی دستی به اتوماتیك می باشد بله شما تلاش می كنید كه به میله دنده برسید و پای شما هنوز تلاش می كند كه پدال كلاج را پیدا كند اما این مشكل به زودی برطرف خواهد شد. به همین ترتیب ممكن است شما عادت كرده باشید كه call را به صورت « كول» تلفظ كنید به جای « كال» اما این حالت زود گذر است. همچنین حالا باید بیشتر از هر زمان دیگری در مورد تكلم خود فكر كنید.