انگلیسی مثل آب خوردن

تفاوت های انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی

در این قسمت تفاوتهای انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی رو بیان می کنیم تا این تفاوتها را بدانید. بايد بدانيد که اين تفاوتها جزئي بوده و در اثر يکپارچه شدن دنياي امروز اين تفاوتها روز به روز کمتر مي‌شوند.

در ادامه با برخي از تفاوتهاي ميان اين دو نسخه از زبان انگليسي آشنا مي‌شويد.

املاي کلمات

انگليسي بريتانيايي تمايل دارد که املاي بسياري از کلماتي که ريشه فرانسوي دارد را حفظ کند، در حاليکه آمريکايي‌ها بيشتر سعي مي‌کنند کلمات را همانطور که تلفظ مي‌کنند بنويسند. علاوه بر اين، آنها حروفي را که مورد نياز نيست حذف مي‌کنند. به مثالهاي زير دقت کنيد:

معنی American English British English
رنگ color colour
مرکز center centre
افتخار honor honour
آنالیز کردن analyze analyse
چک check cheque
تایر tire tyre
علاقه favor favour

اگر چه هر دو نسخه‌ي آمريکايي و بريتانيايي زبان انگليسي صحيح هستند، اما املاي آمريکايي معمولاً ساده‌تر است. بنابراين بهتر است بطور کلي از املاي آمريکايي استفاده کنيد، مگر اينکه بخواهيد براي خوانندگان بريتانيايي چيزي بنويسيد.

تلفظ

تلفظ‌ها و لهجه‌هاي گوناگوني در انگليسي محاوره‌اي وجود دارد که پرداختن به همه آنها در اینجا امکانپذير نيست. بنابراين تنها به تفاوتهاي اصلي بين دو نوع اصلي زبان انگليسي،‌ يعني انگليسي آمريکايي و انگليسي بريتانيايي اشاره مي‌کنيم:

 

 صداي /r/ ممکن است در بعضي از کلمات انگليسي بريتانيايي رسا نباشد؛ مثلاً کلمات car، park، star و bark را در نظر بگيريد که در انها r بسیار خفیف تلفظ می شود. قاعده‌ي آن اينست که حرف r تنها وقتي که يک حرف صدادار بعد از آن بيايد تلفظ مي‌شود، مانند Iran، British و bring.

 آمريکاييها تمايل دارند کلماتي که به «-duce» ختم مي‌شوند (مانند reduce، produce، induce و seduce) را به صورت /-du:s/ تلفظ کنند مثلا (پرودوس:produce). در انگليسي بريتانيايي اين اغلب کمي متفاوت استو به صورت /-dju:s/ تلفظ می شود. مثلا (پرودیوس: produce)

 آمريکاييها تمايل دارند کلمات را با حذف حروف کاهش دهند. بعنوان مثال کلمه «facts» در انگليسي آمريکايي درست مثل «fax» تلفظ مي‌شود(حرف t تلفظ نمي‌شود).

 گاهي حروف صدادار در انگليسي بريتانيايي حذف مي‌شوند. بعنوان مثال در هيچيک از کلمات «secretary» و «tributary» حرف a تلفظ نمي‌شود.

 گاهي استرس کلمه در هر کدام از دو نسخه آمريکايي و بريتانيايي تفاوت دارد:

advertisement:

استرس در تلفظ آمریکایی قبل از t و در تلفظ بریتیش قبل از v است.

لغت

در جدول زير چند کلمه متداول بريتانيايي بهمراه معادل آمريکايي آن ارائه شده است:

* داداش/آبجی برای سلامتی مریضا و شادی روح اموات صلوات بفرس...

معني American English British English
آسانسور elevator lift
شلوار pants trousers
کاميون truck lorry
بنزين gasoline petrol
مترو subway underground
آنتن antenna aerial
پاک‌کن eraser rubber
آپارتمان apartment flat
جارختي closet wardrobe
صف line queue
پياده‌رو sidewalk pavement