انگلیسی مثل آب خوردن

چطور نامه را در انگلیسی به پایان برسانیم؟

 

اگر خدای ناکرده برای تمرین یه موقع؛ و یا به اجبار(که قسمتتون بشه) خواستید نامه ای بنویسید
.
آخرش رو میتونید از این عبارتهای چاپلوسانه استفاده کنید :)))))
شوخی کردم؛ این عبارت ها برای احترام اند.
.
Yours faithfully
ارادتمند شما
.
Yours sincerely
ارادتمند شما
.
Yours respectfully
با احترام
Yours cordially
با احترام صمیمانه
.
Yours affectionately
با احترام و محبت
.
Yours truly
ارادتمند شما
.
Fondly
از روی علاقه
.
Gratefully
با سپاس
.
Best regards
با بهترین احترام ها
.
Best wishes
با بهترین آرزوها
.
موارد دیگه ایی هم داریم؟؟؟؟؟؟؟
.
.
25%
تخفیف تابستانی داريم؛ از دست نديد
توضيحات بيشتر و دانلود نمونه ها:
http://goo.gl/sTu6bA