انگلیسی مثل آب خوردن

مكالمه انگلیسی در مورد اكنون و اتفاقات 
.
براي اينكه اين ويدئو رو در قسمت ويدئو پروفايلتون داشته باشيد
و دوباره بتونيد راحت پيداش كنيد
خب؛ ميتونيد اشتراك كنيد روي صفحه تون 
.
1. 
What is Ms. Chan doing?
She is writing a letter
Oh. That's nice
خانم چان داره چي كار ميكنه؟
داره نامه مينويسه
اوه، خوبه
--------
2. 
What is he doing?
او(آقا) داره چيكار ميكنه؟
He's playing hockey.
داره هاكي بازي ميكنه
That's interesting.
جالبه
--------
3. 
What are you doing?
داري چه كار ميكني؟ 
I'm reading a book.
دارم كتابي ميخونم
Is it interesting?
آيا كتابه جالبه؟
--------
4. 
Who is singing that song?
اون آهنگ رو كي داره ميخونه؟
Frank is
فرانك 
Oh. It sounds good.
خوب به گوش مياد/ به نظر مياد
--------
5. 
Who is washing the dishes?
ظرفها رو چ كسي دارد ميشويد؟
The children are.
بچه ها دارند ميشويند
That's great.
عاليه
--------
6. 
Where are you going now?
داريد كجا ميري؟
I'm going to the library.
دارم ميرم كتابخانه
Okay. Have fun
اوكي خوش بگذره
.
.
دوستان
صحبت كردن انگليسي رو شروع كنيد؛ معطل چي هستيد؟؟؟؟
با مجموعه مكالمه مثل آب خوردن؛ عاليه واسه شروع دوباره و ادامه
.
براي تقويت قواي شنيداري و صحبت كردن
براي استفاده در موبايل و تبلت و كامپوتر
از سطح مبتدي تا متوسط
توضيحات بيشتر:
http://goo.gl/UsOQtl

----------------