انگلیسی مثل آب خوردن

موزيك Hello از Evanescence همراه با متن و ترجمه
.
متن و ترجمه
.
سعی کنید که خودتون رو در فضای این آهنگ و شعر اش مجسم کنید!
و انگار خودتون دارید این آهنگ رو میخونید.
ببینید چه اتفاقی می افته!
.
Playground school bell rings again
دوباره زنگ زمین بازی مدرسه به صدا در اومد
.
Rain clouds come to play again
دوباره ابرهای بارانی به بازی در آمدند
.
Has no one told you she’s not breathing?
کسی بهت نگفته که اون دیگه نفس نمی کشه؟
.
Hello, I am your mind giving you someone to talk to
آهای، من ذهن تو هستم، کسی که میتونی باهاش صحبت کنی
.
Hello…
آهای. . .
.
If I smile and don’t believe
اگه لبخند می زنم و باور نمی کنم
.
Soon I know I’ll wake from this dream
میدونم که بزودی از این خواب بیدار می شم
.
Don’t try to fix me, I’m not broken
سعی نکن من رو التیام بدی/ من خرد نشده ام/ صدمه ندیده ام
.
Hello, I’m the lie, living for you so you can hide
آهای، من دروغی هستم که می تونی پشتش مخفی شی
.
Don´t cry…
گریه نکن. . .
.
Suddenly I know I’m not sleeping
ناگهان متوجه میشم که خواب نیستم
.
Hello, I’m still here
آهای، من هنوز اینجام
.
All that’s left of yesterday…
چیزی که از دیروزت برات باقی مونده. . .
.
-------------
دوستان
اگر يادگيري انگليسي با موسيقي رو دوست داريد
مجموعه پنجاه موزيك آموزشي
گلچيني از بهترين و معروفترين موزيك ها با هدف آموزشي
همراه با موزيك+ متن موزيك+ترجمه فارسي
توضيحات بيشتر: 
http://goo.gl/RZRr55