انگلیسی مثل آب خوردن

موزيك Price Tag  از   Jessie J  همراه با متن و ترجمه
.
Okay, Coconut man, Moon Heads and Pea
You ready?
.
Seems like everybody’s got a price
به نظر میرسه هرکسی یه قیمتی داره
.
I wonder how they sleep at night
من موندم، اونها شب رو چطوری میخوابند
.
When the sale comes first
وقتی اولویت روی قیمته
.
And the truth comes second
و حقیقت توی مرحله بعد قرار داره
.
Just stop for a minute and
فقط یه دقیقه صبر کن و
.
Smile
لبخند بزن
.
Why is everybody so serious?
چرا همه اینقدر جدی  اند؟
.
Acting so damn mysterious?
لعنتی ها چقدر نقششون رو مرموزانه بازی میکنن
.
Got your shades on your eyes
روی چشمات سایه میزنی
.
And your heels so high
و کفشتی با پاشنه خیلی بلند میپوشی
.
That you can’t even have a good time
که حتی نمیتونی خودت هم راحت باشی
.
Everybody look to their left
همه به سمت چپشون نگاه میکنن
.
Everybody look to their right
همه به سمت راستشون نگاه میکنن
.
Can you feel that?
میتونی اونو حس کنی؟
.
We’re paying with love tonight
ما امشب با عشقمون پول میدیم
.
It’s not about the money, money, money
این درباره پول نیست/ پول مهم نيست
.
We don’t need your money, money, money
ما به پول تو نیازی نداریم
.
We just wanna make the world dance
ما فقط میخوایم دنیا رو به رقص در بیاریم
.
Forget about the price tag
برچسب قیمت رو فراموش کن

Ain’t about the (uh) Cha-Ching Cha-Ching
اين درباره پول و سود كردن نيست
(صداي بسته شدن صندوق فروشگاه)
.
Ain’t about the (yeah) Ba-Bling Ba-Bling
درباره جواهرات (جَرَق و بَرَق) برق زننده نيست، آره (بلنگ)
.
Wanna make the world dance
میخوایم فقط دنیا رو به رقص دربیاریم
.
Forget about the price tag
برچسب قیمت رو بیخیال
.
We need to take it back in time
ما باید به زمان عقب برگردیم
.
When music made us all unite!
وقتی که موزیک همه ما رو متحد میکرد
.
And it wasn’t low blows and video hoes
و زمانه ی ضربه های آروم و ویدئو های کج و کوله نبود
.
Am I the only one getting tired?
فقط تنها منم که خسته شدم؟
.
Why is everybody so obsessed?
چرا همه اینقدر غرق شدند؟
.
Money can’t buy us happiness
پول نمیتونه واسه ما شادی بخره
.
Can we all slow down and enjoy right now
ما همه میتونیم آروم باشیم و الان لذت ببریم
.
Guarantee we’ll be feeling alright
تضمین میکنم که حالتون خوب میشه
.
Yeah Yeah
آره ، آره
.
Well, keep the price tag
خب ، برچسب قیمت رو نگه دار
.
And take the cash back
و پولو پس بگیر
.
Just give me six strings and a half stack
فقط به من شیش تا سیم و یه نصفه چوب بده(گيتار)
.
And you can, can keep the cars
و تو ميتوني ، میتونی ماشینا رو نگه داری
.
Leave me the garage
گاراژ رو بسپار به من
.
And all I, yes all I need
و همه چیزی که من نیاز دارم
.
Are keys and guitars
کلید و گیتاره
.
And guess what, in 30 seconds
و حدس بزن چی؟ توی 30 ثانیه
.
I’m leaving to Mars
من به سمت مریخ میرم
.
Yeah we leaving across
آره ما از اینجا رد میشیم

These undefeatable odds
اونجا شکست ناپذیرهای عجیب و غریب هستند
.
It’s like this man
اون مثل این مرده
.
You can’t put a price on a life
تو نمیتونی روی یه زندگی قیمت بذاری

We do this for the love
ما اینکار رو برای عشق انجام میدیم
.
So we fight and sacrifice
پس ما میجنگیم و فدا میشیم
.
Every night
هر شب
.
So we ain’t gonna stumble and fall
پس ، ما هرگز تلو تلو نمیخوریم و سقوط نمیکنیم
.
Never
هرگز
.
Waiting to see a sign of defeat
منتظریم تا یه علامت از شکست ببینیم
.
Uh uh
اوه ، اوه
.
So we gonna keep everyone
پس ما داريم همه رو نگه ميداريم
.
Moving their feet
پاهاشونو تکون میدن
.
So bring back the beat
پس ریتم رو برگردون
.
And then everyone sing
و بعد همه بخونن:
.
It’s not about the money
موضوع پول نیست/ پول اهميتي نداره
.