انگلیسی مثل آب خوردن

چند عبارت و جمله كاربردي انگليسي همراه با تلفظ
.

 

.
I need your advice.
من به مشورت شما احتیاج دارم.
.
I want to buy that.
می خواهم آن را بخرم.
.
I was born in 1972.
من در سال 1972 به دنیا آمده ام.
.
Is Tom left-handed?
آیا تام چپ دست است؟
.
Is something wrong?
آيا مشکلی هست؟
.
Isn't it delicious?
خوشمزه نیست؟
.
It was really good.
واقعا خوب بود.
.
May I speak to Tom?
می توانم با تام صحبت کنم؟
.
May I use this bat?
می‌توانم از این چوب چوگان استفاده کنم؟
.
Save your strength.
استحکامت را حفظ کن.
.
She has seven sons.
او هفت پسر دارد.
.
The baby is crying.
بچه گریه می کند.
.
The car was stolen.
ماشین سرقت شد.
.
The stars came out.
ستاره ها بیرون آمدند.
.
Tom became serious.
تام جدی شد.
.
Tom has three dogs.
تام سه سگ دارد.
.
Tom is a real nerd.
تام یک خرخوان واقعی است.
.
Tom is a silly man.
تام مرد احمقی است.
.
Tomorrow is Sunday.
فردا یکشنبه است.
.
Where was Tom born?
تام کجا به دنیا آمده است؟
.
Which bag is yours?
کدام کیف مال تو است؟
.
Who's your teacher?
معلم شما کیست؟
.
Answer the question.
به این سؤال پاسخ بده.
.
Do you want a drink?
آیا نوشیدنی می خواهی؟
.
Don't listen to her.
به حرفش گوش نکن.
.
Go jump in the lake.
برو بپر تو دریاچه.
.
He often comes late.
او اغلب دیر می‌آید.
.
He was very patient.
او خیلی صبور بود.
.
He's afraid of dogs.
او از سگ ها می ترسد.

.
دوستان و همراهان
براي تقويت شنيدار و صحبت كردن خودتون
مجموعه‌ آموزشی مکالمه مثل آب خوردن
براي استفاده در موبايل و تبلت و كامپوتر و پخش خانگي و خودرو و ....
از سطح مبتدي تا متوسط
توضيحات بيشتر و دانلود و چك كردن نمونه:
http://goo.gl/UsOQtl
----------------------
براي بي نياز شدن از استاد و كلاس زبان رفتن
بسته جامع آموزشي انگليسي مثل آب خوردن
آموزش راه و روش درست و تكنيك هاي علمي و اصولي يادگيري زبان
همراه با منابع يادگيري كه دقيقا" كلاس را براي شما شبيه سازي ميكند
پوشش دهنده مهارتهاي چهارگانه زبان آموزان
توضيحات بيشتر و مشاهده و دانلود نمونه هاي رايگان:
http://goo.gl/9jNKnA
-----------------------
براي اولين بار در دنيا،
بيش از11000عبارت و جمله و اصطلاح واقعي انگليسي
كتابي بي نظير و عالي در يادگيري شما
توضيحات بيشتر:
http://goo.gl/n4kmWj
.
اگر هر كدام از آدرسهاي بالا با كليك كردن باز نشد
كافيست، آدرس را Copy‌و در مرورگرتونPaste كنيد
:)