انگلیسی مثل آب خوردن

درس هفده، پركاربردترين جملات و عبارتها در انگليسي همراه با تلفظ و معني فارسي
.
It's half past 11.
ساعت يازده و نيم است.
نيم ساعت از 11 گذشته است.
.
It's less than 5 dollars.
کمتر از 5 دلار است.
آن(اشاره به چيزي) كمتر از 5 دلار است.
.
It's more than 5 dollars.
بیشتر از 5 دلار است.
آن(اشاره به چيزي) بيشتر از 5 دلار است.
.
It's near the Supermarket.
در نزدیکی سوپرمارکت است.
.
It's not suppose to rain today.
به نظر نميرسد كه امروز باران ببارد.
.
It's ok.
مشکلی نیست./ اوكي است.
.
It's on 7th street.
در خیابان هفتم است.
.
It's really hot.
واقعا گرم است./ خيلي داغه .
.
It's suppose to rain tomorrow.
به نظر ميرسد كه فردا باران ببارد.
.
Let's go.
برویم.
.
Maybe.
شاید.
.
More than 200 miles.
بیش از 200 مایل
.
My house is close to the bank.
خانه من نزدیک به بانک است.
.
Near the bank.
نزدیک بانک.
.
دوستان :)
موفقيت شما رو در صحبت كردن انگليسي با 3 مجموعه مكالمه ايي تضمين ميكنيم!!!!
پيشنهاد و تخفيف ويژه مكالمه ايي:
سه مجموعه مكالمه محور
اطلاعات بيشتر و دانلود نمونه هاي رايگان:
http://goo.gl/QOXjqM
.
همچنين براي استفاده از مطالب آموزشي رايگان
و تهيه مجموعه هاي مفيد و موثر آموزشي از سايت ديدن كنيد
http://www.abcxyz.ir

.