انگلیسی مثل آب خوردن

موزيكي زيبا به نام Be With You  از Enrique Iglesias
.
Monday night and I feel so low
دوشنبه شبه و من خيلي بي حوصله ام
Count the hours they go so slow
لحظه ها رو ميشمرم چقدر دير ميگذره
I know the sound of your voice
من صداي تو رو ميشناسم
Can save my soul
ميتونه روح منو نجات بده
.
City lights, streets of gold
چراغهاي شهر…خيابان هايي از طلا
Look out my window to the world below
از پنجره ام به پايين نگاه ميکنم
Moves so fast and it feels so cold
همه چي سريع ميگذره و هوا خيلي سرده
And I’m all alone
و من خيلي تنهام
.
Don’t let me die
نذار بميرم
I’m losing my mind
دارم ديوونه ميشم
Baby just give me a sign
عزيزم، فقط يه نشونه از خودت بهم بده
.
And now that you’re gone
حالا که نيستي/رفتي
I just wanna be with you
من فقط ميخوام با تو باشم
And I can’t go on
و نميتونم اينجوري زندگي کنم/ ادامه  بدم
.
I wanna be with you
من ميخوام با تو باشم
Wanna be with you
ميخوام با تو باشم
.
I can’t sleep I’m up all night
نميتونم بخوابم، تمام شب بيدارم
Through these tears I try to smile
بين اين اشکها سعي ميکنم بخندم
I know the touch of your hand
من لمس دستاتو ميشناسم
Can save my life
ميتونن زندگيمو نجات بدن
.
Don’t let me down
منو خوار نکن/ نا اميدم نكن
Come to me now
همين حالا بيا پيشم
I got to be with you somehow
من هرجور شده ميخوام با تو باشم
And now that you’re gone
و حالا که نيستي
I just wanna be with you
من فقط ميخوام با تو باشم
.
And I can’t go on
نميتونم اينجوري ادامه بدم
I wanna be with you
ميخوام با تو باشم
Wanna be with you
ميخوام با تو باشم
.
Don’t let me down
منو خوار نکن/ نا اميد نكن
Come to me now
همين حالا بيا پيش من
.
I got to be with you somehow
من ميخوام هرجور شده با تو باشم
And now that you’re gone
و حالا که نيستي/ رفته ايي
Who am I with-out you now
من بدون تو کي ام؟
I can’t go on
نميتونم به زندگي ادامه بدم
.
I just wanna be with you
فقط ميخوام با تو باشم
And now that you’re gone
و حالا که نيستي/ رفته ايي
I just wanna be with you
فقط ميخوام با تو باشم
And I can’t go on
نميتونم ادامه بدم
.
I wanna be with you
من ميخوام با تو باشم
Wanna be with you
ميخوام با تو باشم
Just wanna be with you
فقط ميخوام با تو باشم
.
And I can’t go on
و من نميتونم اينجوري ادامه بدم
I wanna be with you
ميخوام با تو باشم
Just wanna be with you
فقط ميخوام با تو باشم
.
امتياز شما به اين پست: از 1 تا 100 ؟؟؟؟
.
دوستان
مجموعه پنجاه موزيك آموزشي
گلچيني از بهترين و معروفترين موزيك ها با هدف آموزشي
همراه با موزيك+ متن موزيك+ترجمه فارسي
توضيحات بيشتر و دانلود نمونه هاي رايگان:
http://goo.gl/RZRr55
-----------------------
پيشنهاد و تخفيف ويژه مكالمه ايي
سه مجموعه مكالمه محور
اطلاعات بيشتر و دانلود نمونه هاي رايگان:
http://goo.gl/QOXjqM
-----------------------