انگلیسی مثل آب خوردن

موزیکی فوق العاده از Pink Floyd به نام Wish You Were Here
.


متن و ترجمه:
So, so you think you can tell
خب، پس فکر کردي که می‌توانی تشخیص دهی
.
Heaven from Hell
بهشت را از جهنم؟
.
Blue skies from Pain
آسمان های آبی را از درد؟
.
Can you tell a green field
می توانی فرق يک زمين سبز را
.
From a cold steel rail ?
از ريل سرد (بي‌روح) فولادي تشخيص دهي؟
.
A smile from a veil ?
لبخندی را از نقاب؟
.
Do you think you can tell
(واقعا)فکر می کنی که مي‌تواني ( فرقشان را )بگويي؟
.
And did they get you to trade
و آیا آنها تو را وارد معامله‌ي
.
Your heroes for ghosts ?
قهرمانانت با اشباح
.
Hot ashes for trees ?
خاکستر داغ با درختان
.
Hot air for a cool breeze?
هوای گرم با نسیم خنک
.
Cold comfort for chains ?
آسایش دلپذير با تغيير، نکردند ؟
.
and did you exchange, a walk on part in the war, for a lead role in a cage?
آیا (نقش)پياده نظام را در جنگ با نقش رهبر در یک قفس، معاوضه کردی؟
.
How I wish, How I wish you were here.
چقدر دوست داشتم، چقدر دلم می‌خواست اینجا بودی.
.
We're just two lost souls swimming in a fish bowl
ما تنها دو روح گمشده‌ايم که در تنگ ماهی شنا می کنیم
.
Year after year
سال از پس سال
.
Running over the same old ground
در همان زمین‌هاي قدیمي ميگذرد
.
What have we found?
چه به دست آورده‌ايم ( يافته‌ايم )؟
.
The same old fears
همان ترس‌هاي قديمي
.
Wish you were here
کاشکی اینجا بودی
.