انگلیسی مثل آب خوردن

تماس و مکالمه ثبت/رزرو یک اتاق در هتل در انگلیسی
Booking a hotel room


Good afternoon, San Felice Hotel.
May I help you?
بعد از ظهر به خیر، هتل سن فلیچ،
چطور میتونم کمکتون کنم؟
.
Yes. I´d like to book a room, please.
بله، میخوام یک اتاق رزرو کنم/ ثبت کنم
.
Certainly. When for, madam?
حتما" برای چه زمانی خانم؟
.
March the 23rd.
بیست و سوم مارچ
.
How long will you be staying?
چند روز میخواهید بمانید؟/ چند روز اقامت خواهید داشت؟
.
Three nights.
سه شب
.
What kind of room  would you like, madam?
چه نوع اتاقی میخواهید خانم؟
.
Er... double with bath.  I´d appreciate it if you could
give me a room with a view over the lake.
اِاِاِاِاِ، اتاق دو تخته با حمام؛  ممنون میشم اگه بتونید
بهم یک اتاق با منظره به روی دریاچه بدید
.
Certainly, madam. I´ll just check what we have available
Yes, we have a room on the 4th floor with a  really splendid view.
حتما" خانم، من فقط چک کنم  ببینم چی در دسترس داریم
 بله، ما یک اتاق در طبقه چهارم  با دید باشکوه داریم
.
Fine. How much is the charge per night?
خوبه، هزینه هر شب اقامت چقدر است؟
.
Would you like breakfast?
آیا صبحانه میخواهید؟
.
No, thanks.
نه سپاس
.
It´s eighty four euro per night excluding VAT.
هشتاد و چهار یورو برای هر شب بدون احتساب مالیات
.
That´s fine.
خوبه
.
Who´s the booking for please, madam?
این ثبت به نام کیست لطفا؟
به نام چه کسی ثبت بشه لطفا"؟
.
Mr. and Mrs. Ryefield,  That´s R-Y-E-F-I-E-L-D.
خانم و آقای رایفیلد، که سپل میشه...
R-Y-E-F-I-E-L-D.
.
Okay, let me make sure I got that  Mr. and Mrs. Ryefield.
Double with bath for March  The 23rd, 24th and 25th. Is that correct?
بسیار خب، اجازه بدید که
من مطمئن شم درست متوجه شده ام.
اتاق دو تخته همراه با حمام 23و24و25 مارچ، درسته؟
.
Yes it is. Thank you.
آره، همینه، سپاس
.
Let me give you your confirmation number It´s: 7576385. I´ll repeat that: 7576385.  Thank you for choosing San Felice Hotel
And have a nice day. Goodbye.
اجازه بدید که شماره تاییدتون رو بدهم  شماره 7576385 است،  تکرارش میکنم:7576385،  سپاس از اینکه هتل سن فلیچ رو  انتخاب کرده اید و خدا نگهدار  و روز خوبی داشته باشید
.
Goodbye.
خداحافظ
.

دوستان
اگر هنوز صحبت کردن انگلیسی براتون سخته و یا نمیتونید، اگر از مجموعه های مکالمه ایی انگلیسی مثل آب خوردن، همراه با روشی که به شما آموزش داده میشه استفاده کنید، بدون شک راه میفتید!!!!
اطلاعات بیشتر و دانلود و مشاهده نمونه های رایگان در آدرس زیر: و یا سایت:
http://goo.gl/QOXjqM