انگلیسی مثل آب خوردن

روش استفاده مفید و موثر ازیک فایل صوتی و یا تصویری با هدف یادگیری انگلیسی

شامل فایل صوتی مکالمه،فیلم، پادکست وموزیک و سریال و غیره