انگلیسی مثل آب خوردن

روش تلفظ درست V و W در انگلیسی

در این کلیپ به صورت صوتی روش درست تلفظ V و W در انگلیسی را بیان نموده ایم.
دقت داشته باشید که
برای تلفظ W: لبها تقریبا" غنچه شده به صورت بوسه!!
..
برای تلفظ V دندان های بالا روی لب پایین است.
.
در تلفظ این دو حرف دقت کنید که خیلی ها اشتباه تلفظ میکنند.