انگلیسی مثل آب خوردن

چند عبارت و جمله مفید و کاربردی در انگلیسی خودمانی و عامیانه
.
You heard me
درست شنيدي / شنيدي چي گفتم
.
Don’t pick on me
به من گير نده
.
Don’t look the other way
خودتو به اون راه نزن
.
What is up?
چه خبر؟
.
Keep my word for it
از ما گفتن/ حرف منو يادت باشه
.
I don’t blame you
سرزنشت نمي کنم
.
That wasn't even funny!
اصلا" بامزه هم نبود !
.
No money, no honey!
بدون پول تف هم کف دستت نميندازن
بي پول ، همسرت هم تحويلت نميگيره
.
Check this out
اينجااا رو باش / اينجا رو ببين
.
Cut it out
تمومش کن
.
It sounds fair
منصفانه به نظر میرسه
.
I wish the best for you
بهترينها رو براي شما آرزو مي کنم