انگلیسی مثل آب خوردن

موزیکی فوق العاده همراه با متن و ترجمه  از برایان آدامز به نام منو ببخش
Bryan Admas ,Please forgive me

Please forgive me By: Bryan Adams
موزیکی فوق العاده زیبا از برایان آدامز
به نام : لطفا" منو ببخش
.
It still feels like our first night together
هنوز (بعد از این همه مدت)
احساس می کنم
که این اولین شبی ـه که با هم هستیم
.
Feels like the first kiss
احساس می کنم که
اولین باری ست که می بوسمت
.
and It's gettin' better baby  
و (هر روز و هر روز)
این احساس بهتر میشه عزیزم
.
No one can better this
هیچ کس بهتر از تو نمیتونه باشه
.
I'm still hold on
and you're still the one
هنوز به پات موندم
و هنوز تو تنها عشق منی
.
The first time our eyes met
it's the same feelin' I get
احساسی که الان دارم درست مثل
اولین باریه که
چشمم به چشمات افتاد
.
Only feels much stronger
and I wanna love ya longer
تنها فرقی که کرده اینه که احساسم
بهت قوی تر شده و میخوام
همیشه و بیشتر عاشقت باشم
.
You still turn the fire on
تو هنوز آتش درونم
رو شعله ور می کنی
.
So If you're feelin' lonely.. don't
پس اگه احساس تنهایی می کنی. . .نکن
.
You're the only one
I'd ever want
تو تنها کسی هستی که
همیشه می خواستم
.
I only wanna make it good
می خوام همه چیز خوب باشه
.
So if I love ya a little
more than I should
پس میخوام کمی بیشتر از اینکه
می تونم دوست داشته باشم
.
Please forgive me
I know not what I do
خواهش میکنم منو ببخش،
نمی دونم چیکار کنم
.
Please forgive me
I can't stop lovin' you
خواهش می کنم منو ببخش،
نمیتونم عاشقت نباشم
.
Don't deny me
دست رد به سینه من نزن
.
This pain I'm going through
این دردی که توش گرفتار شدم
.
Please forgive me
If I need ya like I do
منو ببخش
اگه اینقدر بهت احتیاج دارم
.
Please believe me
خواهش می کنم باورم کن
.
Every word I say is true
هر چیز که میگم حقیقت داره
.
Please forgive me
I can't stop loving you
خواهش می کنم منو ببخش،
نمیتونم عاشقت نباشم
.
Still feels like our
best times are together
هنوز مثل بهترین
وقتهایی که با هم بودیم
.
Feels like the first touch
درست مثل اولین نوازشت
.
We're still gettin'
closer baby
ما (هر روز و هر روز) داریم
به هم نزدیکتر میشیم، عزیزم
.
Can't get close enough
I'm still holdin' on
نمی تونم بیش از این بهت نزدیکتر بشم،
من هنوز منتظرم
.
You're still number one
تو هنوز برای من تکی
.
I remember the smell of your skin
هنوز بوی تنت به مشامم می خوره
.
I remember everything
همه چیز رو به خاطر میارم
.
I remember all your moves
تمام حرکاتت رو به یاد میارم
.
I remember you, Yeah
تو رو به خاطر میارم، آره
.
I remember the nights
ya know I still do
اون شبها رو به خاطر میارم،
می دونی که به یاد میارم
.
So If you're feelin' lonely.. don't
پس اگه احساس تنهایی می کنی. . .نکن
.
You're the only one
I'd ever want
تو تنها کسی هستی
که همیشه می خواستم
.
I only wanna make it good
می خوام همه چیز خوب باشه
.
So if I love ya a little
more than I should
اینطوره اگه میخوام کمی بیشتر از اینکه
می تونم دوستت داشته باشم
.
Please forgive me
I know not what I do
خواهش میکنم منو ببخش،
نمی دونم چیکار کنم
.
Please forgive me
I can't stop lovin' you
خواهش می کنم منو ببخش،
نمیتونم عاشقت نباشم
.
Don't deny me
دست رد به سینه من نزن
.
This pain I'm going through
این دردی که توش گرفتار شدم
.
Please forgive me
If I need ya like I do
منو ببخش
اگه اینقدر بهت احتیاج دارم
.
Please believe me
خواهش می کنم باورم کن
.
Every word I say is true
هر چیز که میگم حقیقت داره
.
Please forgive me
I can't stop loving you
خواهش می کنم منو ببخش،
نمیتونم عاشقت نباشم
.
One thing I'm sure of
فقط از یک چیز مطمئنم
.
Is the way we make love
و اون عشقیه که بین ما وجود داره
.
And the one thing I depend on
و به یک چیز وابسته ام
.
Is for us to stay strong
و اون اینه که باید قوی باشیم
.
With every word and
every breath I'm prayin'
با هر نفسی که می کشم
و کلمه ای که می گم،
همراه با اون دعا می کنم
.
That's why I'm sayin'...
به خاطر اینه که دارم میگم. . .
.
Please forgive me
I know not what I do
خواهش میکنم منو ببخش،
نمی دونم چیکار کنم
.
Please forgive me
I can't stop loving you
خواهش می کنم منو ببخش،
نمیتونم عاشقت نباشم
.
Don't deny me
دست رد به سینه من نزن
.
This pain I'm going through
این دردی که توش گرفتار شدم
.
Please forgive me
If I need ya like I do
منو ببخش
اگه اینقدر بهت احتیاج دارم
.
Babe, Every word I say is true
عزیزم، هر چیز که میگم حقیقت داره
.
Please forgive me
If I can't stop loving you
خواهش می کنم منو ببخش،
اگه نمیتونم عاشقت نباشم
.
forgive me
I Don’t know what I do
منو ببخش،
نمیدونم چه کار کنم
.
Please forgive me
If I can't stop loving you
خواهش می کنم منو ببخش،
اگه نمیتونم عاشقت نباشم
.
I can't
stop loving you
نمیتونم عاشقت نباشم
.

مهمترین فعل های انگلیسی یا افعال اساسی انگلیسی با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال

مهمترین فعل های انگلیسی یا افعال اساسی انگلیسی با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال در این ویدیو یکصد مورد 100 فعل ضروری از مهمترین و اساسی ترین افعال ا...

اعضای خانواده و فامیل در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ

اعضای خانواده و فامیل در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ در این پست و در سایت انگلیسی مثل آب خوردن به صورت کامل به معرفی تمامی لغات ضروری اعضای خانواده و...

فرق بین و کاربرد job, work, career, employment در انگلیسی

فرق بین و کاربرد job, work, career, employment در انگلیسی بسیاری از ...

قربون صدقه رفتن در انگلیسی و عبارت های عشقولانه و محبت آمیز در انگلیسی 2

قربون صدقه رفتن در انگلیسی و عبارت های عشقولانه و محبت آمیز در انگلیسی 2  هر زبانی مجموعه ای از نام های مستعار شیرین یا عاش...

یادگیری انگلیسی با داستان الاغ کشاورز متن انگلیسی با ترجمه فارسی

یادگیری انگلیسی با داستان الاغ کشاورز با متن انگلیسی و ترجمه فارسی در این ویدیو داستان  انگلیسی آموزنده و جالب  الاغ کشاورز یا به انگلیسی The Farmer's...

صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی برای توصیف افراد اشیا موقعیت ها وضعیت ها

  صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی برای توصیف افراد اشیا موقعیت ها وضعیت ها از صفر تا صد در این درس و در این ویدیو مهمترین و ضروری تر...

یکصد 100 فعل حیاتی و ضروری انگلیسی با معنی و تلفظ درست با مثال کاربردی

  فعلهای اساسی انگلیسی به فارسی (صد 100 مورد) با مثال و ترجمه به فارسی لیست فعلهای مهم  و پرتکرار که در این ویدیو یکجا جمع شده اند، به شدت د...

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید در این ویدیو مهمترین و کاربردی ترین جملات انگلیسی روزمره که برای هر زبان آموز در مسیر یادگی...

سیصد 300 فعل حیاتی و مهم انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی

سیصد 300 فعل حیاتی و مهم انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی در سایت انگلیسی مثل آب خوردن Easy Peasy English فعلهای اساسی انگلیسی به فارسی (سیصد 300 مورد) با...

داستان انگلیسی یک لیوان شیر با متن انگلیسی و ترجمه فارسی و تلفظ صوتی

  داستان انگلیسی یک لیوان شیر با متن انگلیسی و ترجمه فارسی و تلفظ صوتی ...

جملات ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی برای جواب عذرخواهی با روش انگلیسی مثل آب خوردن

  جملات ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی برای جواب عذرخواهی با روش انگلیسی مثل آب خوردن در زندگی روزمره انگلیسی موقعیتهای بسیاری پیش میاد که باید ...

جملات و اصطلاحات کوتاه انگلیسی روزمره با معنی فارسی و تلفظ انگلیسی مثل آب خوردن

  جملات کوتاه انگلیسی روزمره با معنی فارسی و تلفظ در این درس مهم، 150 مورد از جملات کوتاه انگلیسی با معنی فارسی که مهمترین جملات کوتاه انگلی...

جمله سازی انگلیسی با لغت اساسی Should در انگلیسی به فارسی و جملات ضروری روزمره مثال

جمله سازی انگلیسی با لغت اساسی Should در انگلیسی به فارسی و جملات ضروری روزمره مثال در این درس جمله سازی انگلیسی و جملات ضروری و کاربردی با لغت اساسی ...

یادگیری مکالمه انگلیسی در 20 روز با درسهای رایگان آموزش زبان انگلیسی به فارسی

یادگیری مکالمه انگلیسی در 20 روز با درسهای رایگان آموزش زبان انگلیسی به فارسی در سری درسهای آموزش مکالمه انگلیسی در 20 روز، در انگلیسی مثل آب خوردن؛ د...

جمله سازی در زبان انگلیسی با زمان های زبان انگلیسی با مثال قانون اصلی جمله انگلیسی

جمله سازی در زبان انگلیسی با زمان های زبان انگلیسی با مثال قانون اصلی جمله svo  یا svc انگلیسی در یادگیری زبان انگلیسی و جمله سازی در زبان انگلیسی با ...

زیباترین و قشنگترین کلمه های پرکاربرد انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ

زیباترین و قشنگترین کلمه های پرکاربرد انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ زیباترین و قشنگترین کلمات ...

یادگیری انگلیسی با داستان مادر من یک چشم داشت با متن انگلیسی و معنی فارسی

یادگیری انگلیسی با داستان مادر من یک چشم داشت با متن انگلیسی و معنی فارسی ...

قبل از هر کاری این 1500 لغت ضروری و مهم انگلیسی رو یاد بگیر

قبل از هر کاری این 1500 لغت ضروری و مهم انگلیسی رو یاد بگیر در این درس 1500 لغات یا واژگان_انگلیسی اساس...

کاملترین لیست افعال بی قاعده با معنی فارسی Irregular Verbs List

کاملترین لیست افعال بی قاعده با معنی فارسی Irregular Verbs List کاملترین لیست افعال بی‌قاعده  Irregular Verbs List افعالی هستند که: شکل گذشته و سوم آن...

تفاوت و موارد کابرد های متفاوت Make و Do در زبان انگلیسی

تفاوت و موارد کابرد های متفاوت Make و Do در زبان انگلیسی با مثال و ترجمه فارسی فعل Make به معنای تولید کردن و خلق کردن در انگلیسی به کار می رود،در حالیکه فعل Do...

جملات و عبارتهای ضروری برای تایید حرف طرف مقابل در انگلیسی که باید بلد باشید!

جملات و عبارتهای ضروری برای تایید حرف طرف مقابل در انگلیسی که باید بلد باشید! Exactly!دقیقا"!.That's true!درسته!.You're right!حق با توست!....