انگلیسی مثل آب خوردن

مکالمه واقعی انگلیسی تاییدیه برای ثبت نام در هتل
Real English conversation: confirming a hotel booking
.
Good afternoon,
Ohion Hotel, how may I help you?
بعد از ظهر به خیر
هتل اوهاین
چطور میتونم کمکتون کنم؟
.
I’m ringing to confirm a booking
I made a week ago.
I was expecting an email
but I haven’t received anything.
من به خاطر ثبتی که هفته پیش انجام دادم دارم زنگ میزنم
انتظار داشتم یک ایمیل دریافت کنم
اما هیچ چیزی دریافت نکرده ام
.
I’m sorry the line is rather bad,
would you mind repeating that, please?
ببخشید خط کمی خرابه
میشه تکرار کنید لطفا"؟
.
Yes, I made a reservation on your website
under the name of Coutts. George Coutts.
بله، من در سایت شما به نام Coutts
ثبت نام کردم، جورج کاتس
.
Could you spell your
surname for me, please?
میشه اسم خانوادگی تون رو سپل کنید؟
.
Yes, that’s C-O-U-T-T-S
بله....
.
And when was the reservation for?
و رزرو برای چه زمانی بود؟
.
July 23rd to the 29th
برای 23 ام تا 29 ام
.
Sorry, did you say the 21st ?
ببخشید گفتید 21 ام؟
.
No, the 23rd
خیر 23 ام
.
Let me just check if we have
your details on the system.
Ah… yes, here we are.
اجازه بدید ببینم جزییات رو
در سیستم داریم، آها بله، اینجاست
.
I put down one double and one single room,
but I wonder if I could change that.
من یک اتاق دو تخته و
یک اتاق یک تخته ثبت کرده ام
اما اگه بشه میخوام تغییرش بدهم
.
I’m terribly sorry I didn’t quite catch that.
Would you mind speaking up a little?
واقعا" متاسفم  من کامل متوجه نشدم
میشه کمی بلندتر صحبت کنید؟
.
Yes, I wanted to change the number of rooms.
Is it possible to have two doubles
instead of a single and a double?
بله، من میخوام تعداد اتاق ها رو عوض کنم،
آیا ممکنه که به جای 1 اتاق یک تخته
و 1 اتاق 2 تخته، 2 اتاق دو تخته بگیرم؟
.
Let’s see…oh hold on a moment.
I’ve got someone on the other line. yeah, yeah…
would you mind if I rang you back.
I’m just dealing with a reservation. Thanks.
اجازه بدید.. اوه یک لحظه منتظر باشید
یک نفر دیگه پشت خطی دارم. بله. بله
میشه خودم بهتون زنگ بزنم؟/کال بک کنم؟
من درگیر انجام یک رزرو هستم. سپاس
.
Sorry?
ببخشید؟
.
Yes, sorry about that Mr. Coutts,
I’m just getting your booking details up now.
Yes, we do have another double available
for those nights. Was there anything else?
بله، ببخشید آقای کوتز،
من الان اطلاعات ثبت شما رو آورده ام
بله؛ ما یک اتاق دو تخته دیگه برای اون شبها
در دسترس داریم، کار/فرمایش دیگه ایی دارید؟

.
Well, I wanted to know if you did vegetarian
food for the evening meal.
It wasn’t clear from the website.
خب، من میخوام بدونم که آیا شما
برای عصرانه غذای گیاهخواری دارید؟
در سایت تون خیلی مشخص نبود
.
Yes, we do, but by prior arrangement.
But now you’ve requested it,
I’ll put that down in the booking.
How many people was that for?
بله، اما با هماهنگی قبلی
اما حالا شما دارید درخواستش رو میدید
من اون رو در رزوتون ثبت میکنم
چند نفر برای اون (عصرانه گیاهی)؟
.
Just myself
فقط خودم
.
Very good. Anything else?
بسیار خب، چیز دیگه ایی؟
.
Well, we’ve got a very early return flight
on the 30th, so we’ll need an alarm call
at about 5.30, I should think.
خب، ما در 30 ام پروازمون خیلی صبح زود است
بنابراین به یک تماس بیدار باش
در ساعت5:30 نیاز داریم فکر کنم
.
No problem sir, I’ll arrange that now.
Was that all?
مشکلی نیست جناب
من الان هماهنگش میکنم
همه اش همین بود؟/دستور دیگری ندارید؟
.
I think so.
فکر کنم اینطور باشه
.
So you’d like two double rooms for the
nights of 23rd to the 29th July inclusive,
vegetarian provision for one and an early
morning call on your departure. Is that correct?
پس شما 2 اتاق دوتخته میخواهید برای 23ام تا29ام جولای
همراه با تهیه غذای گیاهی برای یک نفر و یک تماس
بیدار باش روز پروازتون، درسته؟
.
That’s right
درسته
.
If we can help you with anything else,
just give us a ring.
We look forward to seeing you in July.
اگر کمک دیگری از دست ما بر آمد
کافیه به ما زنگ بزنید
ما منتظر دیدار شما در ماه جولای هستیم
.