انگلیسی مثل آب خوردن

ده مورد از پرکاربردترین  فعلهای عبارتی در انگلیسی

10 of The Most Common Phrasal Verbs in English

Turn on
روشن کردن
Ex:
Turn on the TV, I want to watch a program.
تلویزیون رو روشن کن، میخوام یه برنامه ببینم.
 
Turn off
خاموش کردن
Ex:
Turn off the TV – it’s time to go to bed.
تلویزیون رو خاموش کن، وقت رفتن به رختخوابه
 
Put on
پوشیدن
لباس/ کفش/ ساعت مچی/ زیور آلات و ...
Ex:
I was cold, so I put on a jacket.
من سردم بود، بنابراین یک ژاکت پوشیدم
 
Take off
در آوردن
لباس/ کفش/ ساعت مچی/ زیور آلات و ...
Ex:
When I get home, I always take off my shoes.
وقتی میرسم خونه، همیشه کفشهام رو در میارم
 
Find out
پی بردن/ فهمیدن/ درک کردن
Ex:
Do a search, You will find out.
یک جستجویی بکن، پی خواهی برد/ خواهی فهمید
 
Give up
دست برداشتن از انجام کاری/ تسلیم شدن
Ex:
I need to give up smoking.
لازمه که دست از سیگار کشیدن بردارم.
باید بیخیال سیگار کشیدن بشم.
 
Put away
چیزی را سر جایش گذاردن
Ex:
I put away all the toys.
من همه اسباب بازی ها را سرجایشان گذاشتم
 
Throw away (Throw out)
دور/بیرون انداختن/ به سطل زباله انداختن
Ex:
I accidentally threw out some important documents!
من چند تا از اسناد مهم را اتفاقی بیرون انداختم
 
Fill in
پرکردن جای خالی در فرم اطلاعاتی
Ex:
To get a passport, I filled in two forms and paid $200.
برای گرفتن پاسپورت دو تا فرم پر کردم و 200 دلار پرداختم
 
Get along
با فردی رابطه خوبی داشتن/ با هم سازش کردن
Ex:
I get along with my brother and we don’t fight at all.
من با برادرم سازش داریم،  و با هم اصلا" دعوا نمی‌کنیم
 .
دوستان و همراهان
برای مطالعه و یادگیری فعلهای عبارتی کتاب الکترونیکی جامع فعلهای عبارتی انگلیسی همراه با معنی و توضیح و مثال فارسی
برای اولین بار در دنیا !
را به شما معرفی و توصیه می‌کنیم
تهیه به صورت انحصاری از سایت انگلیسی مثل آب خوردن
و یا آدرس زیر:
http://goo.gl/HyFoSE
.
سایت انگلیسی مثل آب خوردن
http://www.abcxyz.ir
.