انگلیسی مثل آب خوردن

پركاربردترین عبارتها و جمله ها در انگلیسی درس 14

11 dollars
يازده دلار

52 cents
پنجاه و دو سنت

A few
يك كمي(قابل شمارش)

A little
يك کمی (غير قابل شمارش)

Call the police
پلیس خبر کنید/ زنگ بزنيد به پليس

Did your wife like California?
آیا همسر شما کالیفرنیا را دوست دارد؟

Do you have any coffee?
آیا (هيچ) قهوه(ايي) دارید؟

Do you have anything cheaper?
آیا چیزی ارزان تر داريد؟

Do you take credit cards?
آیا شما کارت های اعتباری مي پذيريد؟

How are you paying?
شما چگونه پرداخت می كنيد؟

How many people are there in New York?
چقدر مردم در نيويورك هستند/ جمعيتش چقدر است؟

How much are these earrings?
این گوشواره چند است؟

How much do I owe you?
چقدر بايد بپردازم؟/ چقدر مديون شما هستم؟

How much does it cost per day?
روزي چقدر هزينه دارد؟

How much does this cost?
اين چقدر هزينه دارد؟ / اين چند ميشود؟

How much is it to go to Miami?
رفتن به ميامي چقدر هزينه برميدارد؟

How much money do you make?
چقدر پول در مياري؟

I don't have a girlfriend
من يك دوست دختر ندارم

I don't have any money
من هیچ پول ندارم

I have a reservation
من رزرو کرده ام

I need to practice my English
من نیاز به تمرین زبان انگلیسی دارم

I'd like to eat at 5th street restaurant
من ميخواهم/مايلم در رستوران خيابان پنج غذا بخورم