انگلیسی مثل آب خوردن

پركاربردترین عبارتها و جمله ها در انگلیسی درس 15

I'll have the same thing
من هم همین را می خواهم

I'll pay for dinner
من پول شام را خواهم داد

I'll pay for the tickets
من پول بليتها را خواهم پرداخت

I'm 26 years old
من بيست و شش سال دارم

Is that ok?
آيا اين خوب است؟/ اين خوبه؟ / اوكي است؟

Is there any mail for me?
آيا بسته/پاكت پستي ايي براي من آمده است
مرسوله پستي ايي دارم؟/برايم آمده است؟

Isn't it?
آيا اينطور نيست؟

It's 11:30pm
ساعت يازده و نيم بعد از ظهر است

It's is a quarter past nine
ساعت يك ربع از از نه گذشته است

Please come in
لطفا" بياييد داخل/

Sorry, we don't accept credit cards
متأسفم ما کارت اعتباری قبول نمی کنیم

Sorry, we only accept Cash
با عرض پوزش، ما فقط پول نقد ميپذيريم

That restaurant is not expensive
این رستوران گران نیست

That's too expensive
بیش از حد گران است

There are many people here
در اينجا خيلي از جمعيت وجود دارد

They charge 26 dollars per day
آنها هر روز بيست و شش دلار هزينه/شارژ دارند

What's the exchange rate for dollars?
نرخ ارز برای دلار چیست؟

What's the phone number?
شماره تلفن چند است؟

Where can I buy tickets?
از کجا می توانم بليت بخرم؟

Where would you like to meet?
كجا ميخواهيد ملاقات كنيد؟

Which one is better?
کدام یک بهتر است؟