انگلیسی مثل آب خوردن

آموزش انگلیسی روزمره درس 2 : Daily English Lesson 2


.
RESTAURANT
رستوران
.
How often do you eat out?
Who do you go with?
چند وقت یکبار بیرون غذا میخوری؟
با چه فردی بیرون میروی؟
.
I often eat out on weekends,
when I hang out with my friends.
من معمولا" آخر هفته ها بیرون غذا میخورم،
وقتی که با دوستانم هستم
.
What restaurant do you usually visit?
کدام رستوران معمولا" میروید؟
.
Well, there are not many restaurants in my neighborhood, so my best choice is the deli in convenient stores like the Circle K, Mini-Stop, B-smart.
خب، در همسایگی من رستورانهای زیادی نیستند، بنابراین بهترین انتخابم غرفه های Deli در سوپر مارکتهای مختلف است
.
What type of food do you
enjoy to eat? Western or Asian?
از خوردن چه نوع غذایی لذت میبری؟
غربی یا آسیایی؟
.
I’m interested in Asian food,
Western food is not my thing.
من به غذاهای آسیایی علاقه دارم،
غذاهای غربی مورد علاقه ام نیستند
.
How much do you usually
pay when you eat out?
معمولا" وقتی بیرون غذا میخوری چقدر میپردازی؟
.
It’s not very expensive,
just around $5 for each meal.
خیلی گران نیست، حدود 5 دلار برای هر وعده غذایی
.
Do you enjoy spicy food?
آیا از خوردن غذاهای ادویه دار لذت میبری؟
.
Yes, I do,
especially on cold days.
بله، لذت میبرم، مخصوصا" در روزهای سرد
.
Are the servers there friendly to you?
آیا خدمه رستوران با شما دوستانه هستند؟
.
Yes, they are.
Most of them are really helpful.
بله، دوستانه هستند، بیشتر آنها کمک کننده هستند
.
Have you ever tried Italian food?
آیا تا به حال غذاهای ایتالیایی را امتحان کرده ای؟
.
Yes, at least once, when I was
in my friend’s wedding party.
بله، دست کم یکبار، وقتی که در
مراسم عروسی دوستم بودم
.
Are you concerned about
calories when eating out?
آیا نگران کالری وقتی که بیرون غذا میخوری هستی؟
.
Yes, I am. I’m on diet now,
so this really matters to me.
بله، هستم، من الان در رژیم هستم،
پس واقعا"مهم است برایم
.
Are fast food restaurants like KFC or McDonald’s famous in your country?
آیا در کشور شما فست فود های کی اف سی و مک دانلند مشهورند؟
.
Yes, they are. The youth in my
country are big fans of fast food.
بله، مشهورند. جوانان در کشور من طرفدارهای پروپاقرص فست فود هستند
.
Do you often drink
alcohol when eating out?
آیا معمولا" وقتی بیرون غذا میخورید الکل هم مینوشید؟
.
No, not often. Just when
I have parties with my friends.
نه، معمولا" نه. فقط وقتی که با دوستانم میهمانی داریم
.