انگلیسی مثل آب خوردن

ماهي ها در انگليسي Fishes

 

Salmon ماهي آزاد

 

Trout قزل آلا

 

Whales وال

 

Sardine ماهيان ريز

 

Kipper ماهي دودي

 

Minnow کپور

 

Marlin نيزه ماهي

 

Walrus گراز ماهي

 

Moray مار ماهي

 

Skate لقمه ماهي

 

Sperm wale عنبر ماهي

 

Catfish گربه ماهي (سگ ماهي)

 

Remora ماهي چسبنده

 

Shrimpميگو