انگلیسی مثل آب خوردن

يه نكته‌ي ريز در مورد بعضي از لغات جديد
.
يه مدتي كه درگير يادگيري ميشيد و رو ريل ميافتيد و تمرين ميكنيد، در مواجهه با كلمات جديدي كه ممكنه معني اونها رو ندونيد، دانش قبلي شما به كمكتون مياد.
مثلا، 
به كلمه اي بر ميخوريم: Biomass نميدونيم معني اش چيه!
استنتاج احتمالي:
خوب، Bio كه يعني زيست و زنده و ....
Mass هم كه يعني جماعت و توده انبوه و ....
خوب نتيجه چي شد؟
ميفهمي كه Biomass يعني :
توده زنده، جمعيتي از از موجودات زنده در يك محل مشخص
.total weight of an organism in a designated unit of area; total volume of organisms in a designated unit of volume 
و يا صدها لغت مشابه ديگه كه با استفاده از اين روش ميتونيد بفهميد